Connect with us

Werk & Vacatures

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

In 2014 en 2015 worden veel belangrijke zaken gewijzigd aan het Nederlandse ontslagrecht. Deze wijzigingen hebben samen de naam ‘Wet Werk en Zekerheid’, en doelen erop om het Nederlandse ontslagrecht, goedkoper, sneller en eerlijker te maken. Onderdelen die binnen de wetswijzigingen vallen zijn onder andere de ontslagroute, de aanpak van de ketenregeling, het eerlijker werken met flexwerkers en de ontslagvergoedingen en ww-uitkeringen. Op de ontslagvergoeding gaan we hieronder in, want die wordt in de toekomst vervangen door een transitievergoeding.

Wat gaat er gebeuren? Wat is een transitiebudget

Tot op heden kun je bij het krijgen van je ontslag soms/vaak rekenen op een ontslagvergoeding van je werkgever. Die vergoeding is echter vrij in te vullen door je werkgever, en niet verplicht. Vanaf juli 2015 komt er een transitiebudget. Dat is er voor iedere werkgever die zijn ontslag krijgt, en wordt door de wet verplicht voor werkgevers om uit te keren. Het transitiebudget is er voor werknemers die worden ontslagen, zodat zij geld hebben om te besteden aan bij-/omscholing en/of het zoeken naar een andere baan.

Hoe hoog is het transitiebudget dan?

Je kunt het transitiebudget waar je in de toekomst recht op zou hebben eenvoudig zelf uitrekenen. transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar in de eerste 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar in de jaren daarna. Er is een maximum van 75.000,-, tenzij je jaarsalaris hoger lag. In dat geval krijg je één jaarsalaris uitgekeerd.
Er zijn uitzonderingen voor het ontvangen van een transitievergoeding. Zo heb je er bijvoorbeeld geen recht op als je onder de 18 jaar bent en maximaal 12 uur per week werkt(e). Of als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt op het moment van ontslag. Bekijk hier nog veel meer informatie over het transitiebudget.

Advertisement