Connect with us

Werk & Vacatures

Ontslag tijdens ziekte: mag dat?

Mag je ontslagen worden als je ziek bent, of mag jouw werkgever je dan niet ontslaan? En in het geval dat wel mag, wat zijn dan de voorwaarden voor het ontslag bij ziekte? Je leest het hieronder:

Kun je worden ontslagen terwijl je ziek bent?

Ja, dat kan. Het is een misverstand dat je niet kan worden ontslagen tijdens je ziekteperiode. Wel geldt dat je tijdens ziekte over het algemeen beter bent beschermd tegen ontslag. Over het algemeen kunnen we stellen dat ontslag tijdens ziekte is toegestaan, maar dat ziekte niet de reden tot ontslag mag zijn vanuit de werkgever.

Ontslag tijdens ziekteperiode van twee jaar

Een werkgever mag zijn personeel niet ontslaan tijdens de eerste twee jaar waarin hij of zij ziek is. Wanneer de periode van twee jaar is afgelopen, en de werkgever is in het bezit van een ontslagvergunning, mag hij zijn personeel wel ontslaan.

Uitzonderingen op ontslagverbod tijdens ziekte

Hoewel de stelregel is dat een werkgever zijn personeel tijdens ziekte niet kan/mag ontslaan, zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel:

  • Wanneer een bedrijf gaat sluiten, bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet is, dan mag de werkgever u in veel gevallen alsnog ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen.
  • Wanneer u niet of onvoldoende meewerkt aan redelijke adviezen en instructies ten gunste van een zo snel mogelijke re-integratie in uw arbeidsleven.
  • Wanneer u zichzelf volledige arbeidsverrichting ontzegt, terwijl u in werkelijkheid gewoon in staat bent om (een deel van) de werkzaamheden te verrichten
  • Wanneer u niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en aanpassen van een plan van aanpak voor het zo snel mogelijk weer kunnen functioneren binnen het bedrijf en uw functie.

Meer over ontslag tijdens ziekte?

Voor meer diepgaande informatie over ontslag tijdens ziekte, zien we u graag tegemoet op ontslaghulp. U vindt onder de menukop ‘ontslagredenen’ meer informatie over ontslag door/bij ziekte.

Up Next:

Payroll

Pasen is een eitje met Paasontbijt van Ontbijtservice Noorderland!

Winkelen

Waarom ik gebruik maak van een vacaturebank

Werk & Vacatures

Werken op Schiphol

MKB & Industrie

Advertisement