Connect with us

Werk & Vacatures

De verzuimcontrole door Poortwachtersloket

Verzuimcontrole wel of niet uitvoeren?

Heeft een verzuimcontrole zin?
Dit zijn vragen die bedrijven vaak aan ons stellen. Een verzuimcontrole is een instrument dat u kunt inzetten binnen het ziekteverzuimbeleid van uw bedrijf. Maar doe het gericht en doordacht!
Een zieke werknemer is al vervelend genoeg. Natuurlijk voor de werknemer zelf, maar ook voor de voortgang van het bedrijfsproces. Na een ziekmelding kunt u er als bedrijf voor kiezen om een verzuimcontrole of lekencontrole te laten uitvoeren. Hiervoor kan bijvoorbeeld gekozen worden bij frequent verzuim of bij een twijfelachtige ziekmelding. Echter kan er ook besloten worden om dit standaard op te nemen in het verzuimprotocol. Maak hier duidelijke afspraken over, denk hierbij aan:

  • Bij wie moet de werknemer zich ziekmelden?
  • Voor welk tijdstip moet de werknemer zich ziekmelden?
  • Werknemer moet doorgeven wat het verblijfadres is en hoe de werknemer bereikbaar is.

 
Bij de verzuimcontrole zal worden vastgesteld of iemand thuis is. Gegronde redenen om niet aanwezig te zijn, zijn natuurlijk een bezoek aan de dokter of de bedrijfsarts. Maar spreek af dat een zieke werknemer dit moet melden, dan is hier ook nooit onduidelijkheid over. U kunt uw werknemers ook aangeven dat Poortwachtersloket kan worden ingeschakeld voor de zogenaamde verzuimcontrole en dat zij aanwezig dienen te zijn.
De verzuimcontroleur zal tijdens zijn bezoek proberen antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Signaleert of de werknemer op het opgegeven adres aanwezig is.
  • Vraagt of de werknemer behoefte heeft aan een bezoek aan de bedrijfsarts.
  • Vraagt of de werknemer verwacht op korte termijn het werk te kunnen hervatten.

 
Na het bezoek zal zowel telefonisch als schriftelijk een terugkoppeling worden gegeven aan de opdrachtgever.
Als de werknemer aanwezig is, zal de controleur vragen om een handtekening ter bevestiging van het bezoek. Is de werknemer niet aanwezig, dan zal er een terugbelverzoek worden achtergelaten en volgt uiteraard ook een terugkoppeling aan de opdrachtgever.
 

Poortwachtersloket en de verzuimcontrole

Bij het aanvragen van een verzuimcontrole kan de werkgever aangeven hoe laat en op welke datum de controle moet worden uitgevoerd. Mits de aanvraag voor 10.00 uur is aangemeld kan deze dezelfde dag nog worden uitgevoerd.
In de meeste gevallen kunnen aanvragen die na 10.00 uur worden aangemeld dezelfde dag nog worden uitgevoerd. Poortwachtersloket speelt in op de behoefte van de bedrijven en voert deze dienstverlening 24/7 uit. Wij spreken met iedere individuele opdrachtgever ons servicelevel af.
Onze ervaring is om dit instrument bij voorkeur onderdeel te laten zijn van het ziekteverzuimbeleid en gepast in te zetten.
Via de website van Poortwachtersloket kan eenvoudig een verzuimcontrole worden aangevraagd.
Wilt u meer informatie of direct een verzuimcontrole aanvragen? Klik dan hier.

Advertisement