Connect with us

Werk & Vacatures

Arbeidsdeskundig advies: wat doet een arbeidsdeskundige?

Een arbeidsdeskundige is een professional die gespecialiseerd is in alles wat met verzuim op het werk of ziekte onder werknemers te maken heeft. Je kunt de arbeidsdeskundige raadplegen als je wil weten hoe je het verzuim op het werk kunt verminderen, maar ook als je te maken hebt met een ziekte werknemer die moet re-integreren op de werkvloer.

Het vakgebied van de arbeidsdeskundige

Een expert op het gebied van arbeidsdeskundig advies is gespecialiseerd in de sociale, maatschappelijke, juridische en financiële aspecten van verzuim op de werkvloer. Hij of zij onderzoekt niet alleen welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer op de werkvloer mogelijk te maken, maar geeft ook advies over de volgende onderwerpen:
– Kan de werknemer re-integreren of moet de werkomgeving hiervoor aangepast worden?
– Welke andere werkzaamheden kan een werknemer nog doen?
– Wat wordt er van de werkgever verwacht als er sprake is van een re-integratie bij een andere werkgever?
– Kom je in aanmerking voor kortingen, vergoedingen, subsidies of bepaalde voorzieningen?
– Welke regelingen heeft de werkgever als de werknemer opnieuw ziek wordt?
– Zijn er mogelijkheden tot het bij- of omscholen van de werknemer?
Door een arbeidsdeskundige in te schakelen, hoef je zelf niet actief bezig te zijn met de achtergrond van het verzuim en de terugkeer van de betreffende werknemer in het bedrijf.

Re-integratie met de arbeidsdeskundige

Als je te maken hebt met een zieke werknemer en een expert op het gebied van arbeidsdeskundig advies inschakelt, kijken jullie samen naar de mogelijkheden om de ziekte werknemer te re-integreren. Zo kunnen er aanpassingen gedaan worden op de werkplek, maar kan er mogelijk ook naar een andere baan binnen de organisatie gezocht worden. Het doel is om langdurige uitval te voorkomen en de werknemer in kwestie snel terug te laten keren binnen het bedrijf.

Advertisement