Connect with us

MKB & Industrie

Wetgeving kunststof pallets continue onderhevig aan verandering

De wetgeving aangaande kunststof pallets is continue onderhevig aan verandering

De voordelen van kunststof pallets
De lichte, maar sterke kunststof pallets waaronder exportpallets bieden heel wat voordelen bij transport naar het buitenland. Zij hoeven geen speciale behandeling tegen ongedierte te ondergaan web site. Het gebruik van plastic pallets scheelt kosten én u vermijdt het risico dat bij vertraging het certificaat van de behandeling verloopt, zodat uw levering het betreffende land niet binnenkomt. In vergelijking met houten pallets is er daarnaast geen kans op beschadiging van goederen vanwege splinters of uitstekende spijkers.
International Plant Protection Convention
Daarnaast moeten houten pallets, in tegenstelling tot nieuwe kunststof pallets, aan strengere eisen voldoen wanneer deze gebruikt worden voor export. Het International Plant Protection Convention (IPPC) is een internationaal verdrag dat tot doel heeft stappen te ondernemen jegens het binnenhalen en verspreiden van ongedierte dat planten en plantaardige producten aantast, alsook het bevorderen van adequate maatregelen om dergelijk ongedierte te bestrijden. Met de uitvoering van het verdrag is de Commission on Phytosanitary Measures (CPM) belast. Deze commissie stelt de International Standards for Phytosanitary Measures (ISPMs) op, wereldwijde normen die tot stand komen met coöperatie van een groot aantal deskundigen. Bij het gebruik van houten pallets zult u hier dus rekening mee moeten houden.
HACCP
Iedere bedrijven die levensmiddelen produceren, bewerken, transporteren en/of opslaan zijn wettelijk verplicht een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points) in te voeren en te onderhouden. Het gaat dan om de volgende sectoren: vlees- en visverwerkende industrie; bejaardentehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen; horeca; slagers, groenteboeren, kaasspeciaalzaken; supermarkten; distributiebedrijven die levensmiddelen transporteren; op- en overslag bedrijven voor levensmiddelen; sportkantines, tankstations en dergelijke waar voedsel wordt verkocht. Deze bedrijven moeten in hun bedrijfsvoering hygiënisch te werk te gaan. Desondanks is er binnen de regeling geen sprake van een bikkelhard verbod om houten pallets te gebruiken. Maar ze worden wegens de hygiënische aspecten wel vaak toegepast.

Advertisement