Connect with us

MKB & Industrie

Een rooskleurige toekomst voor student BBL Elektrotechniek

De laatste jaren worden nieuwe combinaties ontdekt in de elektrotechnische markt die internationaal toepasbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de combinatie tussen ICT en elektrotechniek. Hierdoor trekt de vraag uit het buitenland land, stijgt de export en uiteindelijk de productie. In 2015 wordt een productiegroei verwacht van 3%!
Export is een belangrijk deel van de omzetgeneratie; ruim de helft van de jaarlijkse brancheomzet, 20 miljard euro, komt uit het buitenland. Hier zorgt grotendeels de kleine club multinationals voor. Hierbij horen onder andere Siemens en Philips.
Ondanks dit rooskleurige vooruitzicht, blijft het aantal deelnemers en gediplomeerden van BBL Elektrotechniek dalen; van 2700 in het schooljaar ‘10/’11 naar 2439 in het schooljaar ‘12/’13. Dit is een daling van bijna 10%.

Elektrotechnische trends

  • Opkomst van smart factory; de koppeling tussen elektrotechniek en ICT
  • Toenemende aandacht voor (en vraag naar) cleantech en hightech applicaties
  • Verdere internationalisering

Kansen en bedreigingen in de elektrotechniek branche

Door de samensmelting van verschillende vakgebieden, is er een constante flow van innovatie. Nieuwe technieken worden ontwikkeld, zoals nanotechnologie en microsysteemtechnologie. Hierdoor loopt de branche voorop, waardoor de export nog meer zal toenemen.
Daarnaast heeft de branche een aanhoudende drang naar automatisering. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder mankracht nodig is. Bedrijven zoeken dus steeds vaker medewerkers die beschikken over een combinatie van eigeschappen, zoals oplossend vermogen, goede communicatieve vaardigheden  en creativiteit. Ze zijn specifieker op zoek en stellen strengere eisen aan hun personeel.
Voor een student BBL Elektrotechniek ziet de toekomst er dus veelbelovend uit. Doordat de elektrotechnische branche constant blijft innoveren, zorgen zij ervoor dat de export blijft toenemen, waardoor een BBL student Elektrotechniek een grote kans van slagen heeft.

Advertisement