Connect with us

MKB & Industrie

Reputatie management voor particulieren

Het hebben van een goede online reputatie is iets dat de afgelopen jaren steeds meer een maatschappelijk gesprek is geworden. Doordat sociale media steeds populairder worden en werkgevers tegenwoordig de namen van sollicitanten googlen voordat zij hen op gesprek vragen, is het hebben van een schone en goede online reputatie iets dat erg belangrijk is geworden. In dit artikel wordt kort uitgelegd wat online reputatie management precies inhoudt en hoe dit ingezet kan worden omwille van een goede online reputatie.

Online reputatie management

Online reputatie management wordt gebruikt bij bedrijven of personen met een beschadigde online reputatie. Foutieve, negatieve, onjuiste en onvolledige berichtgeving wordt door het inzetten van online reputatie management verminderd. Online reputatie management zoals door Universal XS van Marco Juffermans kan echter ook worden uitgevoerd op particulieren in plaats van voor bedrijven. Hoewel men wellicht zou denken dat online reputatie management alleen toepasbaar zou zijn op bedrijven, kan het dus ook gebruikt worden voor personen. Mensen kunnen bijvoorbeeld negatief in de berichtgeving komen doordat zij iets doms hebben gezegd of iets onduidelijks hebben gezegd dat totaal kan worden verdraaid door de media.

ORM voor bedrijven

Natuurlijk kan online reputatie management ook in worden gezet voor bedrijven. Dit is zelfs de meest voorkomende manier van online reputatie management, doordat het over het algemeen bedrijven zijn die negatief in de publiciteit terechtkomen. Dit is logisch te verklaren, doordat het bij bedrijven moeilijker kan zijn om alle informatie die gepubliceerd wordt juist en volledig te houden. Twijfel op het moment dat er onjuiste of onvolledige informatie over uw bedrijf ontstaat dus niet en schakel Marco Juffermans met zijn bedrijf Universal XS in om uw online reputatie te herstellen. U zal hier geen spijt van krijgen en binnen enkele maanden zal uw online reputatie of de online reputatie van uw bedrijf zoveel mogelijk hersteld zijn. U zal merken dat het u onbewust veel energie kost om u te blijven verdedigen en om uw negatieve online reputatie zo positief mogelijk neer te zetten. Als u dit uitbesteed aan een bedrijf, kost dit u minder moeite en zal uw online reputatie bovendien aanzienlijk verbeteren.

Advertisement