Connect with us

MKB & Industrie

PDCA cirkel en DMAIC verbetertraject

Je kunt processen verbeteren aan de hand van een methode die Kaizen wordt genoemd, de letterlijke betekenis van dit woord is “verbetering” of “veranderen naar beter”. Aan de hand van Kaizen kunnen verschillende doelstellingen worden geformuleerd, zoals: elimineren van verspillingen, leveren just in time en de laatste doelstelling is standaardisatie. Kaizen behoort tot de dagelijkse activiteiten en moet mensen leren verspillingen in een proces te ontdekken en te elimineren. Zowel de mensen op de werkvloer als de CEO kan gebruik maken van Kaizen. Kaizen behoort tot Lean Six Sigma en wordt veelal in combinatie met de PDCA cirkel gebruikt.

Betekenis PDCA cirkel

  • Plan: het doel bepalen en het probleem analyseren.
  • Doel: voer wijzigingen door en bekijk de effecten.
  • Controleer: de werking en het resultaat controleren.
  • Actie maken: waarborg de verbeteringen.

De afbeelding verduidelijkt de PDCA cirkel.
PDCA cirkel
Bij verbetertrajecten is het belangrijk dat iedereen bepaalde basisregels naleeft en dat werkzaamheden in de organisatie zichtbaar worden gemaakt. Er moet bijvoorbeeld een projectleider worden benoemd, de inbreng van teamleden moet gelijk zijn. Tevens moet er een duidelijke probleemomschrijving aanwezig zijn, data moet worden verzameld en vastgesteld en zorg ervoor dat wordt gebrainstormd, ook moet gebruik worden gemaakt van een Pareto-analyse en alles moet zichtbaar worden gemaakt aan de hand van tools.

Betekenis DMAIC verbetertraject

Je kunt ook kiezen voor de DMAIC (Define Measure Analyse Improve Control) methodiek. Deze Lean Six Sigma tool gaat dieper in op specifieke elementen en kan niet door iedereen worden toegepast, zie hiervoor ook de onderstaande afbeelding.
DMAIC verbetertraject
In de afbeelding kunnen zaken als strategiebepaling, opstellen doelstellingen en hanteren, meten en analyseren (KPI’s) worden herkend. Om tot verbetering te komen moeten enkele stappen in kaart worden gebracht, waaronder variabelen die invloed hebben op de kwaliteit van het productieproces, die overigens ook gemeten moeten worden. Als de procesvariabelen bekend zijn kunnen voorstellen worden gedaan op grond van een analyse, zodat verbeteringen kunnen worden geformuleerd. Meetbare variabelen zijn ondermeer cyclustijden en procesrendement.

Meer Lean Six Sigma

Wanneer je meer informatie wilt lezen over de PDCA cirkel en het DMAIC verbetertraject, dan verwijzen wij je door naar dit adviesbureau, gespecialiseerd in Lean Six Sigma.

Advertisement