Connect with us

MKB & Industrie

LEAN: uitleg van de KANBAN methode

Om een efficiëntere en soepelere doorloop proces te realiseren binnen productieprocessen kan LEAN een zeer goede oplossing bieden. LEAN is een bedrijfsfilosofie bedoeld om verspilling tegen te gaan binnen de huidige productie proces (doorlooptijdverkorting) en klanttevredenheid méér centraal te stellen. Binnen de LEAN filosofie bestaan er meerdere methodes om deze doelstellingen te behalen en 1 daarvan is het invoeren van een KANBAN systeem.

Wat is een KANBAN

KANBAN (kan = Japans voor visueel en ban =kaart) is een signalering systeem binnen de productielogistiek waarbij er telkens een melding wordt gegeven wanneer iets nodig is. Het is bedacht door autofabrikant Toyota met als doel een systeem te bedenken waarbij er pas met productie wordt gestart op moment dat het pas nodig De signalering wordt vaak met iets simpels uitgevoerd zoals magneetjes, plastic kaartjes, plakkaartjes, stickers of post-its. Iedere ’ticket’ weerspiegelt een hoeveelheid werk of taak van een product binnen het productieproces. Deze ’tickets’ worden op een kanbankaart geplaatst en visualiseert de beweging door het productieproces. Er zijn 3 gedeeltes op deze kaart, namelijk wachtend op productie”, in productie en geproduceerd.

Two bin KANBAN systeem

Naast de standaard KANBAN systeem zijn er nog meerdere manieren op KANBAN toe te passen. Een voorbeeld is het two bin kanban systeem (ook wel tweebakken systeem genoemd). Hier werkt het systeem als volgt: in 1 bak ligt de werkvoorraad die gebruikt voor de productie en in het 2e bak ligt een voorraad met reserve onderdelen. Zodra de 1e bak leeg is worden deKANBAN’s verwijderd uit de bak. Dit is direct het signaal dat de bak opnieuw bevoorraad moet worden. Op hetzelfde moment wordt de reservebak ingezet zodat de productie kan doorgaan. Als de oude bak weer gevuld is, is het gehele systeem in balans.

Soorten KANBAN systemen

Er zijn meerdere soorten kanban systemen. Enkele daarvan staan hieronder vermeld:

  • Vervoerkanban: Op deze kanban staat vaak informatie zoals ID nummer of waar het vandaan komt of naartoe moet gaan. Het wordt gebruikt als een signaal naar een vorige stadium in het productieproces dat er materialen uit voorraad gebruikt kunnen worden.
  • Productiekanban: Deze kanban geeft aan dat er begonnen kan worden met produceren. Hierop staat meestal informatie omtrent de bewerkingen, benodigde materialen en ID nummer of de plaats waar naartoe het moet gaan.
  • Verkoperkanban: In principe gelijk aande aan de vervoerskanban, maar wordt gebruikt voor externe leveranciers.
  • Signaalkanban: Bestaat uit de productiekanban en materiaalkaart

Advertisement