Connect with us

MKB & Industrie

Hulp bij bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen worden gemaakt door overheden. Dit gebeurd op regionaal niveau, provinciaal en zelfs landelijk niveau. De bestemmingsplannen bepalen wat men wel of niet mag bouwen op specifieke plekken en aan welke eisen de bouwwerken moeten voldoen. Overheden die bestemmingsplannen maken of updaten maken wel eens gebruik van het advies van bedrijven die volledig zijn gespecialiseerd op het gebied van bestemmingsplannen en stedenbouwkundige ontwerpen.
Hoe kunnen overheden profiteren van specialisten op het gebied van stedenbouwkundige ontwerpen? En wanneer heeft u als particulier of bedrijf te maken met een bestemmingsplan?

Overheden en bestemmingsplannen

Stel dat het bestuur van een stad niet het personeel heeft om een bestemmingsplan te herzien of te schrijven voor een bepaald gebied. In dat geval kunnen zij ook verschillende partijen inschakelen voor deze opdracht. Een bestemmingsplan schrijven kan een overheid dus goed uitbesteden. Een snelle service en het voldoen aan de gestelde eisen, richtlijnen en standaarden zijn een aantal essentiële punten om te volgen voor een bestemmingsplan.

Particulieren en bedrijven

Als particulier en bedrijf kan je ook te maken krijgen met een bestemmingsplan wijzigen als je van plan bent een huis of bedrijfspand naar eigen wensen hebt laten ontwerpen. Wat wel eens voorkomt is dat een particulier bij een bouwbedrijf een ontwerp heeft gezien waar de voorkeur naar uit gaat en met dat ontwerp in gedachten pas op zoek gaat naar een kavel om het huis of bedrijfspand op te bouwen. Als het gekozen ontwerp niet past binnen het bestemmingsplan dat u voor ogen heeft, moet het ontwerp van het bouwwerk aangepast worden of moet er een ontwerp gekozen worden die wel past binnen de eisen.
Toch is er ook nog een andere stap die genomen kan worden, en dat is een verzoek indienen bij de gemeente ter herziening van het bestemmingsplan. Hiermee bent u echter niet zeker of uw verzoek tot herziening ook werkelijk wordt opgenomen als onderdeel van het bestemmingsplan.
Een bedrijf zoals BJZ die gespecialiseerd is in bestemmingsplannen kan zowel de particulier of bedrijf uit het vorige voorbeeld helpen met het indienen van een verzoek tot herziening.
 

Laat uw bedrijfspand opvallen

MKB & Industrie

Advertisement