Connect with us

MKB & Industrie

Hoe belangrijk is een cursus bedrijfshulpverlening?

Jaarlijks gebeuren er veel ongelukken op de werkvloer. In 2013 hebben er 485.000 bedrijfsongevallen plaatsgevonden. Dit is zowel geestelijk letsel als lichamelijk letsel. Gemiddeld heeft 1 op de 15 mensen in 2013 een bedrijfsongeval meegemaakt. Daarbij blijken in de praktijk de meeste bedrijfsongevallen plaats te vinden onder de jonge werknemers tot 25 jaar.
Hoe belangrijk een cursus bedrijfshulpverlening is hoeft dus niet meer uitgelegd te worden. Met een cursus bedrijfshulpverlening kan men voorbereid worden op hoe er gereageerd moet worden op een eventueel bedrijfsongeval. Daarbij bestaat de cursus bedrijfshulpverlening uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden eerst theoretisch toegepast en vervolgens in de praktijk.

De onderdelen van de cursus bedrijfshulpverlening zijn als volgt:

– Het onderdeel brand. Dit is een redelijk uitgebreid onderdeel. De bhv’er moet de een beginnende brand kunnen bestrijden, maar ook weten hoe hij een brand kan voorkomen. Daarbij is een stuk achtergrond kennis van belang. De kennis kan opgedeeld worden in brandklassen, blusmaterialen, vlamstadia, wat is vuur en wat zijn de gevaren van rook. Ook moet er geoefend worden met bepaalde blusmaterialen.
– Het onderdeel levensreddend handelen is het tweede onderdeel van de cursus bedrijfshulpverlening. Daarbij is van belang wat levensreddend handelen inhoudt. Ook is het belangrijk om de periode totdat de professionele hulpverlening arriveert, te overbruggen. Hierbij komt ook reanimatie kijken en het gebruik van de AED, ofwel de Automatische Externe Defibrillator. Ook moet de bedrijfshulpverlener herkennen of er een vergiftiging is, een bloeding of andere belangrijke onderdelen.
– Het derde onderdeel van de cursus bedrijfshulpverlening is de evacuatie.
Daarbij is evacueren eigenlijk vluchten voor elke situatie die uit de hand ‘dreigt’ te lopen. Dit vluchten moet wel geordend verlopen en hier kan op geoefend worden. Daarbij moeten er bepaalde procedures gevolgd worden en moet de bedrijfshulpverlener weten hoe hij mensen naar een veilige plaats kan begeleiden.
– Het onderdeel cursus en communicatie is het laatste onderdeel van de bhv cursus.
Het gaat daarbij om dat er goed gecommuniceerd wordt. Dit moet met zo weinig mogelijk ruis plaatsvinden zodat de zender en ontvanger op dezelfde frequentie zitten. Denk hierbij aan het inlichten van de hulpdiensten en aangeven van de situatie.

Certificaat tot bedrijfshulpverlener

Na de cursus bedrijfshulpverlening wordt een certificaat ontvangen. Het is belangrijk dat er altijd één bedrijfshulpverlener op de werkvloer aanwezig is. Dit staat namelijk ook zo in de wet. Denk ook aan ziekte, ploegendienst en het inplannen van roosters. Hoeveel bedrijfshulpverleners er in de organisatie moeten zitten staat niet genoteerd, maar het moet er altijd minimaal één zijn. Is dit nog niet geval, onderneem dan actie of attendeer de werkgever hier op.

Het belang van een cursus bedrijfshulpverlening

Met een cursus bedrijfshulpverlening kan adequaat gereageerd worden op een eventueel noodgeval binnen de organisatie. Je bent voorbereid op een noodgeval en weet hoe je moet handelen zodat de paniek wordt gereduceerd en er geen tot minder schade ontstaat.

Advertisement