Connect with us

MKB & Industrie

Debiteuren Factoring Overeenkomst Begrijpen

Debiteuren factoring is een cruciale financiële strategie om de dagelijkse activiteiten van jouw bedrijf te financieren wanneer jouw klanten niet in staat zijn om op tijd te betalen en je niet over voldoende reserve van het werkkapitaal beschikt. In zekere zin kan dit worden opgevat als een speciaal lening-achtig instrument verkrijgbaar bij gespecialiseerde bureaus, bekend als factoring bedrijven, of gewoon ‘factoren’.
Net zoals bij bankleningen, is er een aanvraagprocedure en papierwerk bij betrokken – waarvan sommige juridisch bindend zijn. Er zijn verschillende soorten factoringovereenkomsten, die hieronder besproken worden.
De debiteuren factoringovereenkomst is een contractuele, wettelijke overeenkomst die over het algemeen één jaar geldt. Sommige contracten van factoring bedrijven gelden slechts zes maanden, gevolgd door vervolgcontracten, en dan zijn er een paar bedrijven die contracten aanbieden op een maandelijkse basis. Let er wel op dat hoe korter de contractuele periode is, hoe hoger het te betalen bedrag is. Aangezien de contractuele overeenkomst vaak voor een lange termijn is, is het noodzakelijk om de kleine aspecten van de factoringovereenkomst grondig te begrijpen https://espan..is-generico/.
Factoringovereenkomsten
Het kan een van volgende twee types zijn – met, of zonder, recourse.
Met de recourse optie kan je gebruik maken van het werkkapitaal van het factoring bedrijf zonder overdracht van risico’s voor de factor. Met andere woorden: als jouw klant niet betaalt, moet je het volledige bedrag zelf terugbetalen aan de factor.
Met de non-recourse optie, kan je geld lenen en tegelijkertijd de risico overdragen aan het factoring bedrijf. Dit betekent dat als jouw klant niet betaalt, het factoring bedrijf je niet kan vragen om het terug te betalen – in het kort, het factoring bedrijft draagt dergelijk verlies. Let op, door het hoge risico is het te betalen percentage bij deze factoring bedrijven hoger.
Bestudeer de bedrijfssituaties van jezelf en jouw klanten voordat je besluit om voor een factoring bedrijf te gaan. Als je daarmee klaar bent, moet je bepalen welk type factoring het beste past bij jouw behoeften. Een optie is goedkoper, maar draagt geen risico’s; het andere draagt het risico, maar heeft hogere kosten.
Kosten van factoring
Er is een toeslag geheven over zakelijke factoring, bekend als een factoring toeslag. Deze toeslag bestaat meestal uit verschillende componenten zoals een initiële toeslag voor het opzetten van uw factoring-account en het verwerken van uw aanvraag, een variabele beloning die varieert met het transactievolume en een rente, ook wel bekend als de kortingspercentage die van toepassing is op elke transactie.
De rente kan worden herzien in het geval dat jouw klant niet kan betalen, zelfs na de gevraagde tijdsperiode. Er kunnen één of meer bepalingen zijn die het factoring bedrijf beschermt tegen wanbetalers en, indien van toepassing, fraude door de klant.
Veiligheid of Onderpand
Vanwege de hoge risico’s, kunnen factoring bedrijven ook bij jou de verantwoordelijkheid leggen voor een aantal concrete beveiligingen op het moment dat de debiteuren factoringovereenkomst wordt ondertekent. Welk onderpand geschikt is, en wat de waarde hiervan is hangt meestal af van jouw bedrijfstermen en geschiedenis met debiteuren factoring bedrijven.

Advertisement