Connect with us

Huis & Tuin

Vochtbestrijding, hoe belangrijk is dit?

Vochtbestrijding is belangrijk. Zoveel is duidelijk. Iedereen is het er over eens dat een vochtige woning per definitie ook een ongezonde woning is. En toch kan een woning die op het eerste zicht goed onderhouden wordt, last hebben van vocht. Vaak vragen de eigenaars/ bewoners zich dan af waarom hun huis nu precies last heeft van natte muren. Soms lijkt het wel of gewoon onderhoud niet voldoende is om vocht tegen te houden.
Misschien heeft u het ook wel meegemaakt dat u, alhoewel u de muren van uw woning nog niet eens zo lang geleden geschilderd had, dat ze korte tijd nadien toch vochtig aanvoelden. U vroeg zich dan wellicht misschien af of het wel loonde om uw woning goed te verzorgen. Immers, het leek weinig uit te halen of u de muren van uw huis nu wel of niet netjes geschilderd had. Want, iedere keer wanneer u uw muren van een nieuw laagje verf voorziet, is er niks zo frustrerend dan na relatief korte tijd te moeten vaststellen dat al uw werk voor niets bleek te zijn geweest. Uw muren mogen er dan wel heel netjes uitzien na het aanbrengen van een likje verf, het schilderen van muren is slechts cosmetisch van aard, en zal de oorzaak van het probleem niet wegnemen.
Hoe gaat u te werk?
Bij vochtbestrijding is het belangrijk dat de oorzaak bij de wortel aangepakt wordt. Daarvoor is de nodige vakkennis vereist. Bij vochtmeester.be is men terdege op de hoogte van de oorzaken van opstijgend vocht in de woning. Onbehandelde en onvoldoende of niet beschermde muren werken als het ware als een spons voor grond en ander vocht dat op deze manier door uw muur zal opgezogen worden. Ons personeel weet dit, en weet ook hoe dit het beste aangepakt kan worden. Bijgevolg is ons goed geschoold en vakkundig personeel in staat om deze oorzaken op gepaste wijze te bestrijden.
Met welke middelen?
Om op adequate wijze aan vochtbestrijding te kunnen doen, hebben wij de volgende middelen tot onze beschikking: DPC folie. Dit is professionele waterkerende folie op basis van polyetheen. Voorheen werd vaak asfaltpapier gebruikt, dit werd in de volksmond wel eens ‘carton pierre’ genoemd. En in oudere woningen komt het vaak voor dat er helemaal geen waterkering voorzien werd. Bij nieuwe woningen zorgen wij ervoor dat er sowieso waterkerende DPC folie aangebracht wordt. Bij oudere woningen zullen wij op uw vraag een deskundige analyse uitvoeren. In oudere woningen werd vaak nagelaten om een deugdelijke waterkering te voorzien, waardoor het vocht de muren ongehinderd kan binnendringen. Vooraleer wij aan het werk gaan, vinden wij het belangrijk om eerst een professionele analyse uit te voeren, zo niet kunnen wij niet garanderen dat het vocht op adequate manier bestreden wordt.

Opstijgend vocht

Elektronica

Last van Allergieën? Vochtbestrijding nodig?

Huis & Tuin

Advertisement