Connect with us

Huis & Tuin

Regels voor het tijdelijk verhuren van woningen

Staat uw woning te koop, gaat u tijdelijk naar het buitenland of samenwonen? En wilt u daarom uw huis of appartement tijdelijk verhuren? Dan bieden de leegstandswet, huisbewaring en proef-samenwonen een uitkomst. Deze bepalingen stellen u in staat om uw woning tijdelijk door iemand anders te laten bewonen. Het voordeel hiervan is dat er geen huurbescherming ontstaat en u uw woning altijd kunt betrekken. De huurder is namelijk verplicht om na de verhuurperiode de woning te verlaten. Daarom kiezen huiseigenaren voor overbruggingsverhuur via deze bepalingen. Maar waar moet u rekening mee houden bij het verhuren via deze regels?
De leegstandswet
De leegstandswet is geschikt voor huiseigenaren met een leegstaande koopwoning. Door via de leegstandswet te verhuren, kan er een periode binnen de woningmarkt overbrugd worden. Om via de leegstandswet te mogen verhuren moet uw woning zichtbaar te koop staan en mag u niet eerder hebben verhuurd. Daarnaast moet u ook een vergunning bij de gemeente aanvragen. Verhuren via de leegstandswet als alleen mogelijk als u voldoet aan:

 • Vraag een vergunning bij uw gemeente aan
 • Vermeld in het contract de vergunning nummer
 • U moet minimaal 6 maanden verhuren en maximaal 5 jaar
 • U mag het contract niet tussentijds ontbinden
 • U heeft een opzegtermijn van 3 maanden
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 1 maandag
 • U heeft geen recht op hypotheekrenteaftrek

Huisbewaring
Verhuren via huisbewaring is voor zowel koop- en huurwoning mogelijk. In het geval van een huurwoning heeft u toestemming van de verhuurder nodig. U maakt met de “bewaarder” afspraken m.b.t. het tijdelijk huren van uw woning. Hierbij kunt u denken aan de periode, huurprijs en voorwaarden. Na het ondertekenen van het contract verklaart de huurder met tijdelijk verhuur akkoord te gaan. Aan het einde van het contract moet de huurder de woning verlaten. Om de risico’s van permanente verhuur te voorkomen moet u op het volgende letten:

 • Vermeld duidelijk in het contract dat het om huisbewaring gaat
 • Vermeld de ingangsdatum en einddatum van de huurperiode
 • Maak duidelijke afspraken m.b.t de voorwaarden en huurprijs
 • Meld huisbewaring bij uw gemeente aan
 • Vraag toestemming aan de eigenaar van de woningen
 • Stel een juridisch getoetst huurcontract op

Proef-samenwonen
Gaat u samenwonen? Dan mag u maximaal 1 jaar uw woning tijdelijk verhuren. Na deze periode is verhuren via proef-samenwonen niet mogelijk. Deze regel is van toepassing op zowel koop als huurwoningen. U moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Uw partner heeft een zelfstandige woning
 • U staat niet in het contract vermeld
 • U heeft toestemming van uw gemeente en/of verhuurder
 • U verhuurd voor maximaal 1 jaar, verlenging is niet mogelijk

Bij het verhuren van een woning komen veel zaken bij kijken waar u wellicht niet mee bekend bent. Te denken valt aan opstellen van het contract, screenen en selecteren van kandidaten. Laat u daarom door een (verhuur)makelaar adviseren en begeleiden.

Huurwoning via Orange Wonen Verhuurmakelaars

Actueel

Advertisement