Connect with us

Huis & Tuin

Ontstoppen riolering

Per jaar wordt er in een stad ter grootte van Amsterdam zo’n 4000 kg vet door het riool gespoeld. Dit zorgt voor verstoppingen, niet alleen in huis, maar ook in het gemeentelijke rioleringsstelsel. Vet is funest voor de rioleringsbuizen. Het klontert wanneer het afkoelt, waardoor het aan de randen aankoekt. Vet in combinatie met stoffen die niet in het riool thuishoren zoals etensresten, plastic en bijvoorbeeld reinigingsdoekjes, zorgen  voor verstoppingen.
Een professioneel ontstoppingsbedrijf kan elke verstopping vakkundig op verschillende manieren oplossen. Eerst moet geconstateerd worden waar het probleem zich bevindt. Bij een algehele verstopping wordt het controleputje, ook wel het erfscheidingsputje genoemd, opgegraven. Deze put bevindt zich aan het einde van het erf, waar de particuliere riolering in de gemeentelijke riolering overgaat. Als deze volstaat betekent dit dat er zich een verstopping in het rioleringsstelsel van de gemeente bevindt. Als dit niet het geval is en dit verbindingsstuk leegstaat, is er een blokkade in het eigen rioleringssysteem en is het de verantwoordelijkheid van de huisbezitter.

Oorzaken

Een verstopping kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaak is ophoping en het aankoeken van vet en zeepresten. Een daarin liggende oorzaak kan ook een verkeerd aangelegd systeem zijn.  De ophoping van onder andere vet en zeep, maar ook andere stoffen die niet in het riool thuishoren kan een goed te voorkomen oorzaak van verstoppingen zijn. De maatregel hiervoor is om de riolering niet als afvalbak te gebruiken.
Een andere oorzaak kan een verzakking van afvoerleidingen zijn. Als dit het geval is vernauwt de doorgang van het afvalwater en krijgt vet een grotere kans om aan te koeken en een verstopping te veroorzaken. De kracht van het water neemt daardoor namelijk ook af, waardoor al aangekoekt vuil niet meer weggespoeld wordt.
De problemen kunnen bij hevige regenval plotseling naar voren komen. Dit kan komen doordat er hemelwaterafvoeren  aangesloten zijn op de vuilwaterriolering, waardoor deze overbelast raken in extreme weersomstandigheden. Om deze verstoppingen en overlast te voorkomen, is het verstandig om de hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en deze aan te laten sluiten op een aparte hemelwaterriolering. Ook kan het verstandig zijn voor gemeentes om bij een heftige toestroom van water, het riool tijdelijk in het oppervlaktewater te lozen. Zo kan de schade in huizen en straten beperkt worden.

Oplossingen

Een professioneel ontstoppingsbedrijf kan elke verstopping voor u oplossen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, al zijn chemische oplosmiddelen geen optie. Deze zorgen namelijk voor degradatie van de kwaliteit van de afvoerbuizen waardoor deze op termijn lekkages kunnen gaan vertonen. De riolering zal dan vervangen moeten worden. Het afvoersysteem kan door middel van hogedrukreiniging schoongemaakt worden, waarbij er met hoge kracht water door de leidingen wordt gespoten. Ook het gebruik van een (elektromechanische) trekveer, roterende kettingkoppen, boorpunten en  spiralen behoren tot de mogelijkheden. Bovendien is er ook nog de optie om de binnenkant van de buizen schoon te frezen. De diameter  van de binnenkant van de rioleringsbuis wordt dan teruggebracht tot de oorspronkelijke afmetingen.

Advertisement