Connect with us

Huis & Tuin

Huis bouwen onder Woningborggarantie

Wanneer u besluit een huis te bouwen, is het goed om na te denken over bouwen onder Woningborggarantie. Voorheen was de Woningborggarantie beter bekend als de GIW. In dit artikel wordt informatie gegeven over wat dat nu precies is, bouwen onder Woningborggarantie.
Wat is Woningborg
Het Woningborggarantie certificaat beschermt kopers van nieuwbouwwoningen tegen risico’s. Een voorbeeld van zo’n risico is het eventueel failliet gaan van de bouwonderneming tijdens de bouw. Ook is de koper van nieuwbouwwoningen beschermt tegen gebreken na de oplevering .
Bouwen met zekerheid
Wanneer u bouwt onder Woningborggarantie bent u als koper van een nieuwbouwwoning extra beschermt tegen risico’s en dat geeft natuurlijk meer zekerheid. Niet alle bouwondernemingen kunnen zich zomaar inschrijven bij Woningborg. Woningborg test het bouwbedrijf eerst op financieel gebied, deskundigheid en technische vakbekwaamheid. Elk bouwplan wordt nauwkeurig bekeken door vakbekwame mensen van Woningborg. Dit bouwplan, de tekeningen en technische omschrijvingen, wordt getoetst aan het Bouwbesluit. Daarnaast wordt er ook juridisch gekeken naar de overeenkomsten tussen bouwer en koper. Woningborg kijkt of de balans tussen rechten en plichten van beide kanten goed is.
Concrete betekenis voor u als koper van een nieuwbouwwoning
Concrete voorbeelden van wat Woningborg voor u kan betekenen als u een huis bouwt onder Woningborggarantie zijn:

  • Wanneer de bouwonderneming failliet gaat tijdens de bouw, dan zorgt Woningborg er voor dat de woning wordt afgebouwd. Wanneer dit echter onmogelijk blijkt te zijn, dan krijgt u een financiële schadeloosstelling.
  • Woningborg waarborgt de garantieverplichting van bouwondernemingen. Wanneer het bouwbedrijf niet wil herstellen komt Woningborg voor u in actie.

Dit is slechts een greep uit de voordelen van bouwen onder Woningborggarantie. Wanneer u besluit een huis te gaan bouwen, laat u vooral inlichten over de mogelijkheden van bouwen met Woningborg. En kijk bij het kiezen van een bouwbedrijf of zij zijn aangesloten bij Woningborg. Want aangesloten bedrijven, zoals bouwbedrijf Lichtenberg, zijn financieel gezond en staan onder toezicht van Woningborg.

opbergboxen opbergboxen

Drie tips om een ongeorganiseerd en overvol huis te voorkomen

Huis & Tuin

Verschillende soorten beplating voor een mooi afwerking

Huis & Tuin

Huurwoning via Orange Wonen Verhuurmakelaars

Actueel

Advertisement