Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Wat zijn mogelijke oorzaak van astma?

Het gegeven dat de kans zeer groot is dat je iemand in je omgeving kent die astma heeft, geeft al aan dat deze chronische ontsteking aan de luchtwegen veel mensen belemmerd in hun doen en laten. Het is dan ook vervelend dat de exacte oorzaak van het krijgen van astma nog altijd niet is vastgesteld. Wel weten we inmiddels dat het waarschijnlijk erfelijk kan zijn, maar dat dat niet betekent dat je er direct als kind last van hoeft te hebben.

Astma-puffer

Astma-puffer

Astma en klachten

Allereerst is het goed om te weten dat geen astmapatiënt hetzelfde is. Iedereen reageert weer anders op de chronische ontsteking. Wel is het zo dat er inmiddels een klachtenbeeld kan worden geschetst dat kan duiden op het hebben van astma.
Veel gehoorde klachten zijn heftige hoestbuien, benauwdheid, een piepende ademhaling, veel niesbuien en jeukende ogen. Benauwdheid is hiervan wellicht de bekendste klacht. Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat je nooit meer de deur uit kunt, omdat de benauwdheid je ineens zo kunnen overvallen. Zo is er bijvoorbeeld de bekende puffer ontwikkeld, die in bepaalde mate een astma aanval kan kalmeren.

Wat kun je tegen astma doen?

Zoals we eerder aangaven, is iedere patiënt uniek en daarmee is er dus geen standaard handboek voorhanden waarmee je het beste de klachten tot een minimum kunt reduceren. Wel is het zo dat een aantal eenvoudig door te voeren maatregelen voor veel astmapatiënten voor verlichting kunnen zorgen. Daarnaast zijn er ook een aantal hulpmiddelen die artsen die astmapatiënten behandelen regelmatig inzetten. Hierbij kun je onder andere denken aan de NHG standaard astma bij volwassenen. Om een idee te krijgen van wat dit hulpmiddel precies is kun je op diverse websites de NHG standaard astma bij volwassenen bekijken. Voor een aantal veelgebruikte maatregelen tegen astma verwijzen we je naar onderstaande alinea’s.

Roken

Een open deur, maar toch belangrijk om te noemen, is het stoppen met roken. Ook het inademen van sigarettenrook valt hieronder. Natuurlijk is het voor niemand gezond om met sigarettenrook in aanraking te komen, maar als je astma hebt kun je er nog eens extra hinder aan ondervinden.

Roken

Roken

Een schoon huis

Een andere tip die we iedere astmapatiënt zouden kunnen meegeven, is het regelmatig schoonmaken van je woning. Met name het regelmatig stoffen en stofzuigen kan prikkeling van de luchtwegen voorkomen.

Woon- en werkomgeving

We zijn ons ervan bewust dat het niet altijd mogelijk is om van woonplaats of werkplaats te veranderen. Maar wanneer je in een drukke stad woont of werkt, kan dat de luchtwegen prikkelen en daarmee voor het nodige ongemak zorgen. Tenslotte is een huis met een te hoog vochtgehalte niet de ideale omgeving als je astma hebt.
Tot slot
Al met al zijn er de nodige maatregelen en hulpmiddelen voorhanden om beter met astma om te kunnen gaan. Toch zou het een doorbraak zijn als de medische wereld erin zou slagen om te voorkomen dat er steeds weer nieuwe mensen bijkomen die last hebben van astma. Wie weet wat de toekomst op dit gebied voor ons in petto heeft.

Roken hoeft niet echt slecht te zijn

Gezondheid & Welzijn

Advertisement