Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Massage zorgt voor goed functioneren

Arthur van der Struijf legt ons het fijne van de sportmassage uit. “Door middel van een aantal verschillende massagetechnieken op het lichaam uit te voeren, worden er prikkels aan het lichaam gegeven. Deze prikkels brengen op hun beurt in het lichaam weer reacties teweeg die uiteindelijk het evenwicht in het lichaam opnieuw herstellen.”
Het lichaam is een eenheid
Waarom is dit zo? Heel eenvoudig: “Het lichaam functioneert namelijk als eenheid waar allerlei krachten, zowel lichamelijk als geestelijk, op inwerken. Als het evenwicht verstoord wordt door bijvoorbeeld overbelasting ontstaan er verschillende reacties. Deze reacties zijn onder andere vermoeidheid, spierpijn, slechte doorbloeding, verhoogde spanning, stijfheid, kramp en vochtvorming. Een sportmasseur kan er dan voor zorgen dat deze reacties verminderen of zelfs in zijn geheel weggaan. Ook kan de sportmasseur ervoor zorgen dat het ontstaan van deze reacties wordt verminderd.”
Sportmassage ook voor niet sporters
Voor een goede gezondheid is ontspanning een groot onderdeel. “Sportmassage is voor niet-sporters een aanrader omdat het ook een ontspannende werking op het lichaam heeft. Niet-sporters kunnen dezelfde reacties hebben als sporters. Dit kan bijvoorbeeld door een verkeerde werkhouding of stress komen. Ook zijn er natuurlijk andere redenen. De sportmassage wordt uitgevoerd op een gezond lichaam. Hierbij kunnen blessures door een sportmasseur behandeld worden. Na de behandeling is het altijd mogelijk om een afrondend afspraak met de sportmasseur maken waarbij deze bijvoorbeeld een ondersteunende tape/bandage kan aanleggen.”
Wat kan een sportmasseur?
“De sportmasseur kan met behulp van zijn kennis een advies aan de sporter doen. Eventueel is een verwijzing van de sporter naar een specialist een vervolgactie. Blessures die zich voor, tijdens of na het sporten kunnen voordoen zijn te voorkomen door massagebehandelingen bij een sporter. Een sportmasseur kan en mag echter wel eerste hulp bieden bij (sport)ongevallen en de geblesseerde begeleiden in een hersteltraject. Mogelijkerwijs is een verwijzing naar een arts of fysiotherapeut daarbij ook noodzakelijk. Verder kan een sportmasseur ook adviezen geven over bijvoorbeeld voeding, kleding, schoeisel en hygiëne.”

Advertisement