Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Keuzes rondom as uitstrooien

Steeds vaker wordt in Nederland gekozen voor een crematie in plaats van een traditionele begrafenis. Sinds 2003 worden er zelf meer mensen gecremeerd in plaats van begraven. Wanneer er wordt gekozen voor crematie moeten er een aantal keuzes worden gemaakt. Kiezen we voor as uitstrooien of bewaren in een urn? En wat mag eigenlijk wel en niet als het gaat om as uitstrooien?

Regels rondom as uitstrooien

Bij een uitvaart regelen komt veel kijken. Ook wanneer de uitvaart een crematie in plaats van een traditionele begrafenis betreft.
Er zijn enkele regels rondom crematie en as uitstrooien waar rekening mee moet worden gehouden. Zo moet de as na de crematie minimaal een maand in het crematorium bewaard worden. Dit is zo vastgelegd in de wet. Deze wet is in het leven geroepen om nabestaanden de tijd te geven om na te denken wat er met de as moet gebeuren. Wordt dit bewaard in een urn of kiest de familie voor as uitstrooien? Ook wanneer deze keuze al vast ligt in het testament, is de bewaarperiode van een maand verplicht.

As uitstrooien of bewaren

Vaak wordt de keuze gemaakt om een (deel van) de as te bewaren. Dit gebeurt in een zogenaamde asbus. Deze asbus kan worden bijgezet in een crematorium of begraafplaats. Ook is het mogelijk om de as thuis te bewaren. Het is belangrijk om alle mogelijkheden in acht te nemen tijdens de uitvaart regelen. Wanneer er wordt gekozen voor as uitstrooien, moet er met een aantal zaken rekening worden gehouden.
Bij een crematorium of begraafplaats zijn er vaak speciale plekken ingericht voor as uitstrooien. Er kan in samenspraak met de houder van het crematorium of de begraafplaats worden bepaald waar en wanneer de as wordt uitgestrooid.
Vaak wordt er gekozen om de as uit te strooien op een plek die veel heeft betekend voor de overledene. Dit kan een plek vol herinneringen of een andere bijzondere plek zijn. Elke gemeente heeft eigen regels rondom as uitstrooien. Informeren bij de gemeente naar de (on)mogelijkheden rondom as uitstrooien is dus zeker verstandig.

Advertisement