Connect with us

Gezondheid & Welzijn

De ziekte hypoglykemie komt steeds vaker voor

Hypoglykemie is ook wel bekend als een hypo. Het is een tijdelijk patroon van klachten en komt overwegend voor bij personen met diabetes en niet vaak bij gezonde personen. Ziekteverschijnselen zoals duizeligheid, slechte concentratie en uitputting zijn kenmerkend voor een hypo. Door meerdere omstandigheden kunnen de symptomen eveneens optreden. Je kan www.hypoglykemie.eu bekijken voor gedetaileerde informatie. Hieronder kan je voor snelle informatie terecht.
Wanneer ontstaat een Hypo?
Het gehalte glucose in het bloed blijft bij gezonde personen op een normaal niveau. Het gehalte glucose in het bloed wordt door hormonen op een goed gehalte gehouden. Door cortisol, adrenaline, insuline en glucagon wordt het op peil gehouden. Het lichaam bewaart een reserve aan voorraad suiker in de spieren en lever door de hormonen. Deze reservevoorraden worden door het lichaam gebruikt als de bloedglucosespiegel te laag lijkt. Bij een hypo ontstaan de kwalen als de hormonen niet meer zoals het hoort werken. Pas als de bloedglucosespiegel weer op peil is zullen de kwalen verdwijnen.
Hypoglykemie komt dus steeds vaker voor
Hypoglykemie komt overwegend voor bij mensen met diabetes. De ziekte komt steeds vaker voor. De ziekte komt mede vaker voor omdat er steeds meer mensen aan diabetes leidden. Wanneer de reservevoorraad glucose uit het lichaam zijn verbruikt en niet meer bijgevuld worden kan een hypoglykemie ook optreden. Er kan eveneens ook sprake zijn van hinder door aandoening aan de lever. Heeft iemand veelvuldig problemen met hypo’s, dan is het van belang te achterhalen wat de achtergrond is om een hypo de volgende keer te verhinderen.
Wanneer je de hypo wilt laten afzwakken dan kun je wat eten of drinken. Het is raadzaam om meteen iets te eten of drinken met suiker zoals dextrose. Wanneer de volgende maaltijd op zijn vroegst over anderhalf uur is kun je normale koolhydraten eten. Voor wie veelvuldig last heeft van hypo’s is het van belang om het eten te wijzigen om de hypo’s zoveel mogelijk te verhinderen.

Advertisement