Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Humuszuur en fulvinezuur: twee humussubstanties

humuszuur en fulvinezuurPrimeHumic en PrimeFulvic zijn producten uit humus. Humus is de bovenste laag van de bodem en is erg vruchtbaar. Het lijkt op compost, maar is verder verteerd dan compost. Doordat humus een verzameling van verschillende organische stoffen is wordt ook wel de verzamelnaam humus substanties gebruikt. Humus komt natuurlijk in het milieu voor in zowel de bodem (modder/turf, bruine kool, sedimenten) als in het water. De vorming van humus substanties gebeurt door de biodegradatie van dood organisch materiaal (planten en dieren resten), een proces dat humificatie wordt genoemd. Het is een proces dat zeer langzaam gaat, veel langzamer dan bijvoorbeeld de afbraak van planten en dierenresten waarbij compost wordt gevormd. Het duurt minimaal 6-12 maanden om een humusachtige substantie als compost te maken, maar in de natuur duurt de vorming van een humuslaag veel langer. Een humuslaag kan wel 40 miljoen jaar oud zijn. De leeftijd en locatie van de humuslaag is bepalend voor de kwaliteit. Humuszuur en fulvinezuur worden uit de humus gehaald en hebben gezondheid bevorderende eigenschappen voor koeien, varkens en gevogelte. Er worden een groot aantal positieve effecten toegeschreven aan humuszuur en fulvinezuur zoals antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende eigenschappen, binding aan mycotoxines in voer, reductie van stress en verbeterde darmgezondheid.

Waarom humuszuur en fulvinezuur?

Ieder dier krijgt fulvinezuur en humuszuur binnen via het voedsel. Maar door het gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en ouderdom van landbouwgronden, wordt de humuslaag langzamerhand onttrokken van de bodem. Hierdoor krijgen dieren minder fulvinezuur en humuszuur binnen op natuurlijke wijze.

Wat zijn mycotoxines?

Mycotoxines zijn stoffen die worden aangemaakt door schimmels en een schadelijk effect kunnen hebben op de gezondheid van mensen en dieren. De schimmels kunnen groeien op gewassen zoals granen, noten en (peul)-vruchten. Ze produceren afvalproducten, mycotoxines, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook na de oogst kan de productie van mycotoxines door de schimmel nog doorgaan. Geïnfecteerde gewassen kunnen gegeten worden door mensen of dieren en komen zo in onze voedselketen terecht. Bovendien zijn mycotoxines vrij goed bestand tegen processen zoals bakken en koken en komen daardoor ook voor in verwerkte producten. Door verwerking van beschimmelde grondstoffen in het veevoer, kan vee ook de mycotoxines binnen krijgen. De mycotoxines kunnen vervolgens accumuleren in verschillende organen en weefsel, waardoor ze in ons voedsel ook kunnen voorkomen in vlees, melk of eieren. Mycotoxines zijn alleen schadelijk als ze in grote hoeveelheden voorkomen in het voedsel. Daardoor zijn er strenge eisen aan de maximale hoeveelheden mycotoxines die in het voedsel van vee mag voorkomen.
Met name varkens zijn erg gevoelig voor negatieve gezondheidseffecten van de mycotoxines deoxynivalenol (DON) en zearalenone (ZON). DON kan symptomen veroorzaken zoals diarree, verminderde voedselinname en gewichtstoename, en immunosuppressie. ZON heeft effect op de vruchtbaarheid van varkens.

Hoogwaardige humuszuur en fulvinezuur

Op Health-Solution kunt u hoogwaardige humuszuur en fulvinezuur producten kopen.

Advertisement