Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Houten producten. Echt een ecologische keuze?

Wanneer het gaat om het maken van ecologisch verantwoorden beslissingen, heeft men vaak het idee dat het gebruik van houten producten hierbij beter niet gebruikt kunnen worden. Deze opvatting is echter niet geheel correct. Ondanks dat onverantwoorde bosbouw een groot probleem is met name in ontwikkelingslanden, is er bijna niets beter dan hout te gebruiken, mits voorzien van een keurmerk. Uit houten producten zijn niet alleen zeer milieuvriendelijk maar ook nog eens een lust voor het oog. Niet voor niets dat ook in de modewereld volop gebruikt gemaakt wordt van hout. Zo zien we tegenwoordig naast houten horloges ook houten zonnebrillen terug.
Een ander voordeel van hout is, dat het de eigenschap heeft om koolstof op te slaan. Door hout te gebruiken en te recyclen in plaats van het te verbranden, blijft de koolstof opgeslagen in het hout in plaats van dat het in onze atmosfeer terecht komt.
Het kappen en vervoeren van bomen heeft natuurlijk wel een impact op het milieu, dit staat echter in schril contrast tot de impact die het vervaardigen van producten van andere materialen zoals plastic, maar ook bijvoorbeeld staal, heeft op ons milieu. Bij zowel het produceren als het recyclen van deze producten is de impact op ons milieu zeer hoog.
Om hout echt als een groen productiemateriaal te zien, is het wel noodzakelijk dat het hout afkomstig is uit duurzame bosbouw. Alleen op deze manier wordt er voor gezorgd dat de gekapte bomen structureel herplant worden en dat er geen gevaar dreigt voor onze zeer belangrijke regenwouden. Gelukkig zijn er diverse keurmerken van verschillende stichtingen die aangeven of het gebruikte hout op een ecologisch verantwoorde manier gekapt is. Het bij ons meeste bekende keurmerk is waarschijnlijk FSC.
Naast stichtingen en keurmerken zijn er er ook organisaties die zich inzetten voor het herplanten van gekapte bossen. Deze organisaties richten zich met name op het gebieden in ontwikkelingslanden, waar door boskapping grote delen van (regen)wouden zijn verdwenen. Door het opzetten van maatschappelijke projecten proberen deze organisaties ook de lokale bevolking te onderwijzen in het belang van duurzame bosbouw.

Advertisement