Connect with us

Gezondheid & Welzijn

Behandeling van een frozen shoulder

Als er na onderzoek door medische professionals is vastgesteld dat er sprake is van een frozen shoulder is het tijd voor de behandeling. De meeste behandelingen duren vrij lang en zijn gericht op mobilisatie van de schouder en het reduceren van de pijnklachten en de ontsteking.

Beweging tegen verstijving

Één van de oorzaken van het optreden van een frozen shoulder is vaak dat de schouder minder bewogen wordt. Omdat het gewricht pijn doet probeert de patiënt de schouder te ontlasten. Dit is een logische reactie maat het draagt uiteindelijk bij aan de ontwikkeling van een frozen shoulder.

Fysiotherapie en massages

Om de bewegingsvrijheid van de schouder te bevorderen worden patiënten vaak verwezen naar een fysiotherapeut. Hier wordt ervoor gezorgd dat de schouder weer in beweging komt. Massages kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van de pijn en het uiteindelijk losmaken van het de spieren en het kapsel in de schouder. Dagelijkse oefeningen zoals rekken en voorzichtige bewegingen van de schouder heeft vaak ook een positief effect. Let er hierbij wel op dat je advies vraagt van een specialist. Verkeerde bewegingen kunnen er namelijk voor zorgen dat de klachten juist erger worden.

Pijnbestrijding en ontstekingsremmers

Bij de behandeling is een grote rol weggelegd voor het bestrijden van de pijn. Dit zorgt natuurlijk voor onmiddellijke klachtenvermindering bij de patiënt. Door de vermindering van de pijn is een patiënt meestal ook meer geneigd om de schouder weer meer te gaan bewegen, wat ook een bevorderende werking heeft op de genezing. Echter doordat het aangedane kapsel een slechte doorbloeding heeft hebben pijnbestrijders niet altijd een wenselijk effect.

Injectie met ontstekingsremmende middelen

Om dit probleem tegen te gaan kan ervoor gekozen worden om medicatie rechtstreeks in de aangedane schouder te injecteren. Onder begeleiding van een echo kan de injectie zeer precies worden uitgevoerd. Dit zorgt meestal voor een veel effectievere behandeling dan het oraal innemen van medicatie.

Een chirurgische ingreep voor de behandeling van een frozen shoulder

De bovenstaande methodes werken niet voor iedereen, hoewel de injectie van ontstekingsremmers en pijnbestrijders bij veel mensen effectief zijn. Als dit allemaal toch niet voldoende blijkt te zijn kan er gekozen worden voor een operatie. Een orthopeed kan er ook voor kiezen om onder verdoving de schouder te bewegen om er zo voor te zorgen dat die weer loskomt. Via een kijkoperatie is het mogelijk om ruimte te creëren in het kapsel. Door het verlagen van de druk nemen de klachten af en kan op termijn volledig herstel plaatsvinden.

Advertisement