Connect with us

Gezondheid & Welzijn

3 oorzaken van een burn-out en hoe deze te voorkomen

burn out man

Het lijkt de kwaal te zijn van de moderne tijd, iedereen lijkt tegenwoordig last te hebben van een Burn-Out. Als een modewoord duikt deze term dan ook steeds vaker op in het nieuws. De waarheid is echter dat een drukke agenda onze lichamen ook daadwerkelijk overbelast. We raken het overzicht kwijt waardoor onze bezigheden zich alleen maar lijken op te stapelen. Dit levert een hoop stress op, wat een belasting is voor het lichaam en kan uiteindelijk dus zelfs tot die Burn-Out.  In dit artikel zetten laten we zien hoe je een Burn-Out kan herkennen en helpen te voorkomen.

1. Gebrek aan controle

Om ons tevreden en bekwaam te voelen in ons werk, moeten we het gevoel hebben dat we controle hebben over onze taken en hun resultaten. Als we geen toegang hebben tot de hulpmiddelen of middelen die nodig zijn om ons werk goed te doen, kunnen we ons gemakkelijk onbeheersbaar gaan voelen. Dit leidt tot spanningen die beter al in een vroeg stadium weggenomen kunnen worden.Want de frustraties die hier namelijk uit voortvloeien kunnen verstrekkende gevolgen hebben.
Wat te doen: Goede hulpmiddelen zijn hier van belang. Zeker op het gebied van planning en tijd management kan hier een hoop winst worden geboekt. Want als hier de goede middelen voor beschikbaar zijn dan kan het overzicht bewaard worden wat de mate van controle enorm doet toenemen.

2. Onvoldoende beloning

Beloningen kunnen onze dagelijkse stroom aan werk bevredigend maken. Dit kunnen zeker financiële beloningen zijn (hoge lonen, goede voordelen), maar kunnen ook sociale beloningen zijn (erkenning van degenen om je heen) en intrinsieke beloningen (het gevoel dat je het goed doet). Als het u op een van deze drie gebieden ontbreekt – geldelijke, sociale of intrinsieke voordelen – voelt u zich eerder ontevreden over uw werk en bent u mogelijk vatbaarder voor burn-out.
Wat te doen: Wat je als eerst het beste kunt doen  is je verwachtingen aanpassen. Menig werknemer snakt namelijk naar een complimentje op zijn tijd maar zal er zelden een ontvangen omdat complimenten geven namelijk niet al te makkelijk is. Bedenk maar eens bij jezelf hoe vaak je een complimentje geeft aan anderen. Dat valt best tegen of niet?
Daarnaast kun je door het gebruik van je talenten bij het helpen van je collega’s ook eerder in aanmerking komen van intrinsieke beloningen. Door het aanbieden en meedenken zullen je collega’s eerder geneigd zijn je een schouderklopje te geven omdat je ze uit de brand hebt geholpen.

3. Gebrek aan Gemeenschap

Een sterk gemeenschapsgevoel wordt gekenmerkt door goed teamwerk, lage niveaus van conflicten en positieve sociale interacties.Mensen gedijen goed in gemeenschap en functioneren het beste als ze lof, comfort, geluk en humor delen met mensen die ze leuk en respectvol vinden., Naast emotionele uitwisseling en instrumentele hulp , dit soort sociale ondersteuning bevestigt het lidmaatschap van een persoon in een groep met een gedeeld gevoel voor waarden.
Wat te doen: Veelal worden teamuitjes ingezet om de saamhorigheid van een groep werknemers te vergroten. Maar vergeet ook niet dat de werkomgeving ook heel goed kan bijdragen aan comfort en daarmee ook het functioneren. Zo bleek ook onlangs uit een onderzoek gehouden door de Universiteit Twente.
Met bovenstaande tips hopen we ook dat iedereen de Burn-Out voorblijft en op een prettige manier door kan blijven werken

Advertisement