Connect with us

Financieel

Snel geld lenen voor zakelijk vastgoed

vastgoed financieren

De investering in zakelijk vastgoed, zoals een bedrijfspand, kan zeer aantrekkelijk zijn voor ondernemers, vooral wanneer het bedrijfspand o.a. gunstig is gelegen. Om een bedrijfspand te kopen dien je echter snel te kunnen schakelen, want ook hier geldt steeds vaker ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Voordat je het weet gaat de aankoop niet door omdat een andere partij je te snel af is geweest, doordat deze eerder kon financieren bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat je de koop sneller rond krijgt?

Financieren van vastgoed

Wanneer het aankomt op de koop van zakelijk vastgoed is een spoedige afhandeling praktisch vereist. Maar hier wringt ook gelijk de schoen: banken werken veelal te traag om een spoedige aankoop voor hun klanten te realiseren. Er kunnen weken overheen gaan eer de eind financiering rond is, tijd die je je als ondernemer vaak niet kunt permitteren omdat er meerdere kapers op de kust zijn. Gelukkig bestaat er een adequate oplossing voor vastgoed financiering die wél snel afgehandeld en gerealiseerd kan worden; en dat binnen 3 dagen zelfs. We hebben het hier over de ‘brugfinanciering’.

Wat is een brugfinanciering?

Een brugfinanciering wil zeggen dat er een korte periode wordt overbrugd. Dit betreft de periode tussen aankoop en de eind financiering. Het stelt ondernemers in staat om snel te kunnen acteren op de vastgoedmarkt, want een kans aan je voorbij moeten laten gaan vanwege een traag financieringsproces is uitermate frustrerend. Maar aan welke voorwaarden moet je voldoen om hiervoor in aanmerking te komen als ondernemer?

De vereisten voor een brugfinanciering

Wie voornemens is een bedrijfspand te kopen zal over eigen financiële middelen moeten beschikken. De brugfinanciering kent een LTV van 70%. Dit houdt in dat 70% van de aankoopwaarde gefinancierd kan worden (binnen slechts enkele dagen) tot een bedrag van 1 miljoen euro, het overige deel van ca. 30% zal gefinancierd moeten worden uit eigen geld of middelen. Daarnaast wordt er gekeken wie de UBO is van een organisatie (de uiteindelijke eigenaar, of eigenaren van een bedrijf). Per UBO gelden de zojuist genoemde criteria. Gezamenlijk kan er dus nog ruimer gefinancierd worden.

Waarom wordt tot 70% gefinancierd?

Voor kredietverstrekkers brengt het verstrekken van een lening ten behoeve van een bedrijfspand meer risico met zich mee. Bedrijfspanden bewegen niet met waardestijging of daling gelijk mee met de woningmarkt. Zo kan een bedrijfspand ineens sneller stijgen of dalen in waarde. Om dit risico te ondervangen wordt niet het hele pand gefinancierd.

Kan een koper onverhoopt niet aan zijn betalingsplicht voldoen en wordt het bedrijfspand daarom per executieveiling te koop aangeboden, dan ontvangt de kredietverstrekker uit die opbrengsten de aflossing van de lening. Om zich veilig in te dekken is het daarom voor kredietverstrekkers uiterst gangbaar om niet het gehele aankoopbedrag te financieren. Het is immers zo dat panden per executieverkoop een stuk minder opleveren dan bij een gewone verkoop.

Click to comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Advertisement