Connect with us

Financieel

Het belang van betalingsvoorwaarden.

Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Zeker ook ten aanzien van de betaling. De betalingsvoorwaarden gaan over de wijze waarop en tempo waarin betaling van facturen moet plaatsvinden.
Betalingsvoorwaarden regelen bijvoorbeeld:

  • Betalingstermijn (binnen bijvoorbeeld 14 dagen);
  • reclamatietermijn;
  • directe ingebrekestelling bij te laat betalen;
  • het aantal termijnen en de data van opeisbaarheid bij voortschrijdend aangenomen werk;
  • boete en verdere consequenties bij overschrijding van de betalingstermijn.

Wanneer er problemen ontstaan met betrekking tot het betalingsgedrag van uw klanten, staat u met betalingsvoorwaarden sterker. Bij het ontbreken van betalingsvoorwaarden, kan het incasseren van openstaande facturen ernstig worden bemoeilijkt. U geeft dan immers wanbetalers als het ware ‘een stok om mee te slaan’, ook wanneer er verder geen inhoudelijk verweer is tegen uw vordering. In de praktijk komt het zelfs voor dat tijdens de gerechtelijke procedure de gevorderde kostenvergoeding door de rechter wordt afgewezen, zodat u met onverwachte en hoge kosten geconfronteerd kunt worden.
Het is uiteraard belangrijk dat de betalingsvoorwaarden juridisch correct opgesteld worden. Helaas blijkt dit vaak niet het geval te zijn, met als consequentie dat de betreffende voorwaarden eigenlijk nutteloos zijn. OmniCas kan u helpen met het opstellen van de betalingsvoorwaarden. Indien u zich bij OmniCas no cure no pay incasso aansluit, mag u zelfs onze betalingsvoorwaarden gebruiken. U weet dan zeker dat u over juiste en juridisch correcte betalingsvoorwaarden beschikt.
De betalingsvoorwaarden zijn alleen geldig wanneer u deze tijdens of vóór het sluiten van de overeenkomst kenbaar maakt aan uw cliënten. Hiervoor geldt zelfs een wettelijke verplichting indiaviagra.net. Wij raden u aan uw cliënten voor ontvangst en akkoord van de betalingsvoorwaarden te laten tekenen en deze integraal onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst. Dit is de manier om discussies hierover op een later tijdstip uit te sluiten.
Plaatsing van de voorwaarden op uw website is tegenwoordig eveneens belangrijk. U kunt onze of uw betalingsvoorwaarden plaatsen op uw website of een link plaatsen naar de voorwaarden op onze site. Let er echter op dat ze alleen geldig zijn wanneer op voorhand schriftelijk geaccepteerd door uw klant! Mocht dit niet het geval blijken, dan gelden de bepaling van het burgerlijk wetboek.

OmniCas no cure no pay incasso

Wij zijn al meer dan 10 jaar een betrouwbare partner voor veel bedrijven en helpen onze klanten met hun debiteurenbeleid. We bieden vele diensten aan op het gebied van incasso en debiteurenbeheer. OmniCas werkt op basis van no cure no pay incasso. Om te voorkomen dat een incassoprocedure überhaupt nodig is, helpen en adviseren wij onze klanten bij het professionele (her) in te richten van het aanmaningstraject en stellen wij concept brieven ter beschikking, zoals een concept veertien dagen brief en concept herinnering.
Het is helaas vaak onvermijdelijk een incassobureau in te schakelen. Het komt immers vaak voor dat afnemers zich niet aan de betalingsverplichtingen houden, zodat bedrijven blijven zitten met oninbare vorderingen. Dit kost u veel tijd, energie en geld, waar u niet om vraagt. OmniCas no cure no pay incasso ontfermt zicht over uw moeilijk inbare vordering met een betere cashflow als resultaat. Wij doen er alles aan om de relatie met uw debiteur te verstoren.

5 Tips voor een goed debiteurenbeheer

Financieel

OmniCas Incassobureau sponsor van Golftoernooi voor Orange Babies

Financieel

Alleen 14 dagen brief voldoende voor incassokosten.

Financieel

Advertisement