Connect with us

Financieel

Accountancy, voor een betrouwbare jaarrekening

Accountancy is het Engelse woord voor het vakgebied van accountants. Binnen accountantskantoren zijn meestal twee soorten financiële experts aan het werk, de boekhouder en de accountant. De boekhouder voor de standaard verwerking van een boekhouding, het opstellen van winst- en verliesrekening, de balans, en de jaarrekening.
De accountant heeft meer verantwoording af te leggen en moet de jaarrekeningen controleren en heeft daarbij de taak (plicht) om de betrouwbaarheid van de boekhouding te bewaken. Op deze wijze kunnen andere instellingen, zoals banken, aandeelhouders, subsidieverstrekkers, etc., er van uit gaan dat de bij de KvK gedeponeerde jaarrekening klopt.

AA en RA

Voor de verschillende werkzaamheden binnen de accountancy zijn er twee erkende titels voor accountants: de accountant-administratieconsulent (AA) en de registeraccountant (RA). De accountant-administratieconsulent is minimaal HBO-geschoold en worden veelal ingezet voor het opstellen van jaarrekeningen van het midden- en kleinbedrijf (MKB).
De registeraccountant is altijd universitair geschoold en is vooral actief bij middelgrote en grote ondernemingen met complexere opzet zoals BV-structuren. Hier worden hogere eisen gesteld  aan het jaarrapport.

Werkzaamheden binnen de accountancy

Naast standaard werkzaamheden als boekhouding moet een jaarrekening opgesteld kunnen worden, die tevens beoordeeld en gecontroleerd kan worden. Er moet fiscaal en financieel-economisch advies gegeven kunnen worden. De werkzaamheden moeten secuur uitgevoerd worden waarbij betrouwbaarheid voorop staat.
Binnen de accountancy zijn er meerdere specialismen. De ene accountant zal meer gespecialiseerd zijn in het cijferwerk een andere in adviserend werk. Dit kan zowel financieel als fiscaal advies zijn.
Daarnaast is bij grotere accountantskantoren een afdeling belast met verzamelen, analyseren en rapporteren t.b.v. fraudezaken.
Accountancy is dus het verzamelwoord voor alle mogelijke werkzaamheden die binnen de accountantskantoren kunnen voorkomen op financieel en fiscaal gebied. In de namen van de bedrijven vindt u vaak het woord accountantskantoor of accountancy terug, het kenmerk van een erkend kantoor.

Advertisement