Connect with us

Computer & Internet

Private cloud

Cloud computing gebruiken betekent aangesloten zijn op een netwerk van programma’s, waarvan via een speciale toegang gebruik gemaakt kan worden.
Private Cloud
Door een speciaal op uw bedrijf afgesteld scala aan programma’s samen te stellen, waarvan onbeperkt gebruikt gemaakt kan worden, krijgt u de meest optimale vorm van computergebruik. Cloud computing heeft als groot voordeel dat geen aparte programma’s meer aangeschaft hoeven te worden. Via de private cloud wordt alles zo geregeld dat uw bedrijf steeds toegang heeft tot die programma’s die nodig zijn om optimaal en zo efficiënt als mogelijk te kunnen werken.
Private cloud is een zeer persoonlijke toepassing, geheel toegesneden op de IT-behoefte en datacenter-oplossingen van de individuele klant.
Applicaties
Via allerlei App’s worden de personeelsadministratie, de financiële administratie, het klantenbeheer en velerlei andere opslagsystemen omgebouwd, waarbij ook naar de piekbelastingen wordt gekeken, zodat die snel op- en afgebouwd kunnen worden, mocht dat noodzakelijk zijn.
Alles wordt zo georganiseerd dat u uw eigen ‘private cloud’ gebruikt, waarbij gebruik gemaakt kan worden van met derden gedeelde programmatuur, maar zonder dat iemand uw cloud binnen kan dringen. De volledige controle over alle programmatuur die uw bedrijf gebruikt, is in uw hand. Voor het onderhoud en het up to date houden van de programmatuur dragen wij zorg. Uiteraard wordt daarbij regelmatig met u overlegd of en zo ja, welke uitbreidingen nodig zijn.
Veiligheid
De wet verplicht bedrijven om bepaalde gegevens zo optimaal mogelijk tegen indringers te beschermen. Denkt u maar aan privé gegevens van werknemers. Maar als bedrijf hebt u er ook belang bij dat bedrijfsgegevens veilig zijn. Wij bieden u dan ook een optie aan om alleen voor EU-landen opslag mogelijk te maken. Of om, in achtneming van de wetgeving, speciaal op de Verenigde Staten afgestemde onderdelen te nemen.
Training
Innovatie vereist natuurlijk ook dat het personeel leert er mee om te gaan. Om die reden bieden we niet alleen een service aan waarmee u uw bedrijf beter kunt beheren en sturen, maar ook de training die nodig is om het personeel vertrouwd te maken met de nieuwe software. Uiteraard staan we altijd, via onze servicedesk, voor u klaar mocht er onverhoopt een probleem opduiken of mocht u een vraag hebben.
Voordelen
De Private Cloud is dus een unieke programmatuur die uitsluitend door uw bedrijf wordt gebruikt. De voordelen zijn

  • dat alles op uw bedrijf is afgestemd en daarmee optimale productie ondersteunt
  • dat de kwaliteit van de ondersteuning voor bedrijfsgevoelige processen en voor de opslag van privacy – en bedrijfsgegevens geoptimaliseerd wordt
  • dat de veiligheid vergroot wordt.

U kunt bij private cloud kiezen tussen een eigen bedrijfsopslag of een opslag via een centrale server die bij ons bedrijf geplaats is.
Andere benamingen voor Private Cloud zijn ook Intern Cloud of Corporate Cloud. Al deze modellen komen overeen en zijn volledig gericht op de optimalisatie van programmatuur.

Advertisement