Connect with us

Computer & Internet

Het gebruik van MVC bij softwareontwikkeling

Voor softwareontwikkeling heeft men verschillende technieken om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. Heden ten dage maakt men veel gebruikt van Model-View-Controller (MVC). U kunt hier meer over Model View Controller lezen.
MVC staat voor: Model View Controller. Met MVC brengt men een lagenmodel aan in de programmeercode van bijvoorbeeld een website. Vergelijk dit met een inhoudsopgave of de structuur van de mappen op uw PC.
Model View Controller maakt onderhoud aan de software simpeler en de programmeercode is tevens gemakkelijker te lezen.
Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Over het algemeen worden de tabel- en kolomnamen van de database hier beschreven.
De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).
Centraal staat de controller. Die koppelt de verschillende onderdelen aan elkaar. Denk bij een scherm voor klantbeheer bijvoorbeeld aan de acties die je zou kunnen doen: nieuwe klant aanmaken, klantgegevens wijzigen, bewaren, et cetera.
Programmeren volgens MVC is tegenwoordig de norm geworden. Voor de programmeertaal PHP zijn een aantal frameworks verkrijgbaar die volgens het MVC model werken. Bijvoorbeeld CodeIgniter, CakePHP en Laravel.

Advertisement