Connect with us

Computer & Internet

Detacheringsbureaus vrezen aanbod van freelance IT jobs op websites niet

  • Freelance IT jobs en detacheringsbureaus.
  • Voordelen van freelance websites in het vinden van freelance IT jobs.
  • Verschillende types van freelance IT jobs.
  • Freelance IT jobs en mobiliteit.

Detacheringsbureaus bekijken het aanbod van freelance IT jobs op talrijke freelance websites zoals Freelancenetwork niet echt als concurrentie, zo blijkt. “We zitten met onze IT jobs in een ander segment”, klinkt het. Detacheringsbureaus mikken op complexe projecten waar meerdere freelancers tegelijk aan dienen te werken en projecten die vaak langer dan een jaar duren.

De detacheringsmarkt voor IT jobs wordt vandaag gekenmerkt door lange termijn projecten bij zowel KMO’s, grote bedrijven en overheden. Daarnaast zijn IT jobs gekenmerkt door enorme specialisaties waardoor het werken met freelancers daar in veel gevallen de regel is. Omdat de freelancer een contract heeft met het detacheringsbureau voor het uitvoeren van zijn IT job weet de eindklant niet dat de uitvoerder van het werk vaak een freelancer is.

Ondanks het specifieke karakter van freelance IT jobs, ziet Michel Piedfort van Freelancenetwork heel wat mogelijkheden in het rekruteren van freelancers voor IT jobs via een freelance website.

“Het grote voordeel voor bedrijven die freelance IT jobs op een website plaatsen is het rechtstreekse contact tussen de freelancer en de opdrachtgever en dit zonder de tussenkomst van een tussenbureau dat commissie neemt”, klinkt het.

De freelance IT jobs op websites zijn doorgaans eenvoudiger van aard en duren minder lang waardoor ze makkelijk door 1 freelancer afgehandeld kunnen worden.

Andere voordelen van freelance websites in het vinden van freelance IT jobs:

  1. Je kunt ook freelancers vinden die interesse hebben in freelance IT jobs van een kleinere omvang. Denk aan kortere periodes of technisch minder ingewikkelde projecten.
  2. Je kunt makkelijk een pool aanleggen van freelancers die kunnen inspringen op piekmomenten.
  3. Je bespaart omdat er geen commissie genomen wordt op het werk voor het uitvoeren van de freelance IT job zonder dat de freelancer minder hoeft te verdienen.
  4. Freelancers zijn ook bereid om een beperkt aantal uren te komen werken (vb: 1 dag per wee of halve dag per week). Ideaal voor system engineers in kleinere bedrijven die geen behoefte hebben aan een fulltime informaticus of geen fulltime freelance IT jobs hebben.
  5. Freelance websites zijn een extra rekruteringskanaal voor het invullen van IT jobs naast de traditionele media.
  6. Enorm mobiele freelancers.

Verschillende types van freelance IT jobs.

De meest gevraagde freelance IT jobs zijn .net programmeurs, webdesigners, app en mobile programmeurs en system engineers.

Het aanbod van system engineers of freelance helpdeskmedewerkers is voldoende maar beperkter.

Freelance IT jobs en mobiliteit .

Freelancers in IT zijn vandaag de dag relatief schaars. Het is daarom belangrijk dat je als bedrijf via zoveel mogelijk kanalen met freelancers die IT jobs kunnen uitvoeren in contact kunt komen.

Hier tegenover staat dat het uurtarief van een freelancer in IT jobs hoger ligt dan dit van een freelance secretaresse.

Het grote voordeel van freelancers binnen de IT is dat zij doorgaans heel mobiel zijn. Door hun ietwat hogere dagprijs als gevolg van hun specialiteit en schaarste, zijn velen bereid om tot 1,5 uur te rijden om hun klant verder te helpen.

Advertisement