Connect with us

Computer & Internet

De opkomst van Mobile Business intelligence

Het hedendaagse management staat of valt met effectiviteit, efficiëntie en snelheid van beslissingsname. Met Mobile Business Intelligence worden almaar meer tools beschikbaar om deze opdrachten beter te vervullen en uw beleid beter af te stemmen op de vragen van de moderne markt.

Business Intelligence (BI)

Men spreekt van ‘Business Intelligence’ (BI) met betrekking tot deze computertechnieken en -toepassingen die gebruikt worden voor de ontdekking, het uitspitten en de analyse van bedrijfsdata (zoals de verkoopopbrengsten per departement of per product). BI maakt de omzetting mogelijk van rauwe data, gegenereerd door de (informatica-infrastructuur van) de bedrijfsoperaties, naar informatie die nuttig is voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Mobile Business Intelligence (MBI)

Wanneer wij BI beschouwen als een eerste golf in de informatisering van het bedrijfsbeleid, dan is met Mobile Business Intelligence (Mobile BI of MBI) een tweede golf opgestaan. Deze tweede, mobiele golf evolueert mee met de mobilisatie van de computer en (vooral) het internet. Mobiel computen bestaat namelijk al een tijd; maar het is pas de ontwikkeling van het draadloze internet en de opkomst van de smartphone, die zorgen voor een enorme boost in de ontwikkeling van MBI.

Mobiele informatie

De opkomst van Mobile Business Intelligence valt te situeren in de late jaren 1990, wanneer ook het internet voor de massa beschikbaar wordt. E-mail en mobiele middelen werden nu in staat gesteld om te communiceren met de BI-infrastructuur. Zij introduceerden een nieuwe manier van dataverzameling en -toegang.

Types applicaties

In het zog van, bijvoorbeeld, de BlackBerry mailbox (2002) ontwikkelen zich tot vandaag een veelvoud aan applicaties, die de mobiele communicatie van BI optimaliseren. Er zijn drie soorten te onderscheiden.
Mobile Browser Rendered App
Bij deze apps is er geen extra mediatie tussen de mobiele en de ‘vaste’ computer. Zij tonen data zoals de browser van een personal computer dat zou doen. Uiteraard passen ook de browsers zich steeds beter aan aan de gespletenheid van hun opdracht.
Customized App
Deze applicaties passen de data-informatie aan aan het toestel waarop zij bekeken wordt. Zij passen zich aan aan het scherm en de navigatiemogelijkheden.
Mobile Client App
Dit zijn de meest geavanceerde apps. Zij maken een volledige interactie mogelijk met de BI-inhoud. Zij laten ook toe data op te slaan, zodat die offline kunnen behandeld worden.

De voordelen van MBI

Het grote voordeel van Mobile BI is natuurlijk de snelheid en de flexibiliteit waarmee het de beslissingsname kan voeden. Deze komt, beter dan alle bestaande alternatieven, tegemoet aan de eisen van de moderne markt: hogere efficiëntie, hogere effectiviteit, betere service, snellere en meer geïnformeerde beslissingsname. Met MBI beslist u waar en wanneer u dat wilt. De relatief trage app-ontwikkeling is dan een kleine prijs om te betalen.

Advertisement