Connect with us

Computer & Internet

Het Belang van een Service Level Agreement bij het Kiezen van een Service Provider

Op de zeer concurrerende markt van vandaag is er geen plaats voor fouten, zeker niet als die fout kan leiden tot verspilde werkuren of een verminderde productiviteit.  Voor bedrijven die regelmatig afhangen van een snelle internetverbinding, kan het verlies van productietijd serieuze gevolgen hebben.  Omdat het internet grillig is en continu verandert, moeten bedrijven zich snel aanpassen aan de veranderingen van processen, zeker als het hun productiviteit belemmert Dit brengt ons bij SLA’s of “Service Level Agreements”.
SLA’s zijn een doorslaggevende factor bij het kiezen van eender welk zakelijk internet en zijn provider. Het verwijst naar de contractuele overeenkomst tussen de abonnee en de provider, die nauwkeurig het serviceniveau dat moet geleverd worden en de kost die ermee gepaard gaat, vastlegt. SLA’s hebben grote implicaties op het geleverde serviceniveau en op verschuldigde compensaties in het geval van een serviceonderbrekingen.  Voor een bedrijf heeft het kiezen van een provider met de geschikte SLA’s veel voordelen, zoals hieronder besproken:

  1. Constante Site Service en Hulp: Als er een SLA in werking is, dan geeft dit zowel de eigenaar van het bedrijf als de provider een duidelijk idee over wat er vereist wordt om de vooraf gestelde doelen te bereiken. Dit betekent dat er een akkoord is over het serviceniveau. Als gevolg zijn de providers altijd waakzaam, ze bieden de nodige ondersteuningsteams om een dynamische en productieve workflow te behouden.  Gekende problemen zijn snel opgelost en de onderbreking van de workflow wordt tot een minimum beperkt.
  2. Kostenbesparing: Het punt kostenbesparing kan op twee manieren bekeken worden: Ten eerste, kunnen bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid winst sparen doordat er met een, in de SLA’s vastgelegde, verminderde prijs wordt gewerkt en niet met een vaste uurprijs. En ten tweede, doordat de SLA’s in werking zijn is het verlies door serviceonderbrekingen verminderd, dit elimineert mogelijke aanzienlijke verliezen van productiviteit. Deze factoren dragen beide bij tot de kostenbesparing op lange termijn.
  3. Unieke Eisen van de Klant: Elke klant heeft zijn unieke zakelijke behoeften, zeker wat betreft het vereiste niveau van internetconnectiviteit. Bedrijven met een grote kwartaalomzet hebben nood aan op handgemaakte stappenplannen om de service correct te implementeren. SLA’s zijn gepersonaliseerd aan de behoeften van elke klant.  SLA’s voorzien een reeks budgetten die gebruikt kunnen worden voor onverwachts onderhoud, het oplossen van problemen en voor onvoorziene uitgaven   Deze aspecten worden door beide partijen samen besproken tot er op een transparante wijze een akkoord wordt gesloten.
  4. Vlotte Toegang en Snelle Oplossingen: Een van de grootste voordelen van een SLA is hoe handig het is. SLA’s zorgen ervoor dat providers veel aansprakelijker zijn voor de kwaliteit van hun service. Klanten met SLA’s krijgen een contactpersoon op managementniveau toegewezen, dit garandeert een eenvoudige en snelle communicatie met de provider.

SLA’s zijn noodzakelijke bepalingen die bij het kiezen van een provider vaak vergeten worden door bedrijfseigenaars. Het garandeert niet enkel de stabiliteit van de service, maar het dient ook als een sluitend contract tussen zowel de bedrijfseigenaar als de provider.

Advertisement