Connect with us

Actueel

Uitvaartverzekeraars sturen nabestaanden naar uitvaartverzorgers zonder keurmerk

Nabestaanden hebben vaker klachten over uitvaartverzorgers. Uit onderzoek van UvW, een uitvaartverzekeringen-portaal, blijkt dat uitvaartverzekeraars nabestaanden doorsturen naar uitvaartverzorgers zonder keurmerk. Wanneer nabestaanden ontevreden zijn over een uitvaartonderneming zonder keurmerk, hebben zij geen ombudsman of klachteninstituut om op terug te vallen en staan er dan dus alleen voor. Ombudsman Uitvaartwezen Marliz Schellekens waarschuwt nabestaanden dan ook om goed te controleren wat voor uitvaartonderneming ze inschakelen. Dat deze is geadviseerd door een uitvaartverzekeraar, zegt dus niet per definitie iets over de kwaliteit.
Het is gebruikelijk voor uitvaartverzekeraars om prijsafspraken te maken met uitvaartondernemingen. Wanneer iemand een natura-uitvaartverzekering heeft afgesloten, betaalt de verzekeraar bepaalde specificaties van de uitvaart. Uit hetzelfde onderzoek blijkt echter dat mensen meer vertrouwen hebben in uitvaartondernemingen die geadviseerd zijn door hun uitvaartverzekeraar, wat dus onterecht is. Daarbij geven sommige uitvaartverzekeraars op hun site aan dat zij veel ervaring hebben met de uitvaartverzorgers die zij aanraden en daarom een goede reputatie hebben. Wanneer de nabestaanden dit anders ervaren kunnen zij echter noch terecht bij de uitvaartverzekeraar, noch bij een ombudsman om klachten te behandelen en hen in hun recht te stellen.
Klachten hebben voornamelijk betrekking op problematiek bij factureren en fouten bij de uitvaart en begeleiding. Enkele opvallende klachten die naar voren kwamen in het onderzoek gingen over het annuleren van een crematie op het laatste moment en het ongeautoriseerd gebruik van foto’s van een overledene.
Stichting Keurmerk Uitvaartzorg
Wanneer klachten ontstaan bij uitvaartondernemingen met een keurmerk kunnen nabestaanden hier gemakkelijker werk van maken zonder hiervoor een rechtszaak aan te spannen. Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) is het meest gerenommeerde keurmerk met ruim vierhonderd uitvaartondernemers onder zich. Zo’n twintig procent van alle uitvaartondernemingen werkt zonder keurmerk. Een uitvaartonderneming krijgt een keurmerk wanneer voldaan wordt aan zes zekerheden. De zes zekerheden hebben betrekking op heldere afspraken met de nabestaanden, transparante kostenbegroting, goede organisatie van de uitvaart, bekwaam personeel, doelmatige klachtenafhandeling en klanttevredenheidsonderzoek.
Verschil tussen uitvaartverzekeraars
Ook in het opzicht van aangesloten uitvaartondernemers is er verschil tussen uitvaartverzekeraars. Een uitvaartverzekeraar als Monuta heeft bijvoorbeeld een geheel eigen uitvaartverzorging met een keurmerk van SKU en werkt niet samen met externe uitvaartondernemingen. Dit wil zeggen dat wanneer iemand een klacht heeft over de uitvaartverzorging van Monuta, men hiermee naar de ombudsman kan stappen. Daarmee is Monuta in dit opzicht de veiligste keuze. Ook Yarden doet het goed op dit vlak. Net als Monuta heeft Yarden voornamelijk eigen uitvaartverzorgers met keurmerk. In tegenstelling tot Monuta werken DELA en Yarden ook samen met externe uitvaartverzorgers, deze dienen dan ook voorzien te zijn van het keurmerk. Daarbij bieden DELA en Yarden ook meer vrije keuze dan Monuta. Dit wil zeggen dat nabestaanden op eigen initiatief ook andere partijen mogen inschakelen, ook als deze geen keurmerk hebben. DELA en Yarden maken dus op voorhand alleen afspraken met uitvaartverzorgers met keurmerk. Uitvaartmaatschappijen die in dit opzicht minder goed naar voren kwamen zijn Ardanta, Nuvema en GUV. De eerste twee zijn uitvaartverzekeraars zonder eigen uitvaartverzorgers, en werken dus enkel met externe uitvaartverzorgers. Voor deze verzekeraars is het niet noodzakelijk om samen te werken met uitvaartverzorgers met een keurmerk. Dit geldt niet alleen wanneer nabestaanden zelf een bepaalde uitvaartverzorger willen, maar ook voor de uitvaartverzorgers waar de uitvaartverzekeraars op voorhand al afspraken mee hebben gemaakt. GUV heeft, net als Monuta, Yarden en DELA ook eigen uitvaartverzorging, maar heeft geen keurmerk op hun verzorging.
BRON: https://www.uitvaartverzekering-weetjes.nl/2017/01/uitvaartverzekeraars-sturen-nabestaanden-naar-uitvaartverzorgers-zonder-keurmerk/
 

Advertisement