Connect with us

Actueel

Het belang van wetten en rechten in Nederland

Al van oudsher gebruiken mensen het recht om de orde te handhaven binnen de samenleving. Als mensen zich niet aan bepaalde regels houden worden ze gestraft door de overheid. De overheid bestraft mensen alleen op de grond van een wettelijke grondslag, ook wel the rule of law genoemd. Als de overheid deze mensen niet zou straffen zou de orde wegvallen. Het is dus heel belangrijk dat er wetten zijn ingesteld in Nederland, omdat anders zou iedereen maar kunnen doen wat hij zelf wou en zou het een grote chaos worden. Wat misschien nog wel belangrijker is voor de bevolking, zijn de rechten van de mens. Naast wetten zijn er ook rechten voor burgers van Nederland.
Soorten rechten
We kennen verschillende soorten rechten. Om inzicht te krijgen en houden worden de rechten in verschillende classificaties verdeeld. Je hebt classificaties naar de bron, naar het rechtssysteem, naar het land of naar het onderwerp. Natuurrecht en gewoonterecht zijn classificaties naar de bron. Burgerlijk recht en strafrecht zijn classificaties naar onderwerp. Nederland is een classificatie naar het land enzovoort. Nederland is een democratie, dit houdt in dat je als Nederlander mag kiezen wie je als volksvertegenwoordiger wilt. In heel veel landen heb je deze luxe niet, en heerst er een dictatuur. Eigenlijk zijn we in Nederland gezegend met de rechten die we hier hebben, omdat je vaak leest hoeveel narigheid er is in landen waar een dictatuur van kracht is, bijvoorbeeld Cuba. De laatste jaren gaat het al wel wat beter maar daarvoor werd er met strenge hand geregeerd.

Strafrecht

In het strafrecht zijn regels vastgelegd waaraan de burgers zich aan moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels dan pleegt hij of zij een strafbaar feit. Bij een vermoeden kan hij of zij worden vervolgt door het Openbaar Ministerie. Hoe, wat en wanneer beslist het OM (Openbaar Ministerie ) als de verdachte voor de rechter moet verschijnen. Voordat de verdachte voor de rechter moet verschijnen doet de politie een opsporingsonderzoek. De strafrechtsketen beschrijft de meest gebruikelijke procedure wanneer iemand wordt berecht voor de zijn of haar begaande misdaad.
Je kunt het strafrecht in twee takken onderscheiden. Enerzijds het materiaal strafrecht en anderzijds het formeel strafrecht. Enerzijds strafrecht is de beschrijving van strafbare gedraging en hun straffen. Anderzijds strafrecht zijn de procedures ter afdwinging van het materiaal strafrecht. Vaak vallen boetes buiten het strafrecht. Als u op zoek bent naar een goede advocaat op het gebied van vastgoedrecht, huurrecht en handelsrecht

Trias politica, scheiding ter machten

De Nederlandse rechtsorde is gebaseerd op de Trias Politica, scheiding ter machten. Dit houdt in dat er een scheiding moet zijn tussen de uitvoerende macht, wetgevende macht en rechtelijke macht voor een goed functionerend rechtsstaat. De wetgever maakt nieuwe wetten, de uitvoerende macht voert de gemaakte wetten uit en de rechtelijke macht past deze wetten toe. Vaak worden deze rechten gebruikt in een rechtszaak.
Tegenwoordig is het erg belangrijk dat de rechtsstaat goed functioneert en dat de burgers van het land kunnen opkomen voor hun rechten en belangen. Kunnen zij dit niet dan is er vaak sprake van een dictatuur.

Advertisement