Waarom is een warmteverliesberekening noodzakelijk?

Wanneer er een verwarmingsinstallatie in een kantoor, woning of ander gebouw geplaatst gaat worden. Is het maken van een warmteverliesberekening voor dit gebouw, van groot belang. Er gaat immers zelfs bij goed geïsoleerde gebouwen de nodige warmte verloren via bijvoorbeeld het dak, ramen of ventilatie. Een warmteverliesberekening maakt duidelijk hoeveel warmte er precies verloren gaat. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat het gewenste verwarmingsvermogen in een gebouw is om de temperatuur goed te kunnen regelen. Het belang van het maken van de warmteverliesrekening zit hem dus in het selecteren van het gewenste verwarmingsvermogen. Wanneer je een te klein verwarmingsvermogen in een gebouw hebt, zullen bij koud weer bepaalde kamers in het gebouw onvoldoende verwarmd kunnen worden. Als je een te groot verwarmingsvermogen in het gebouw plaatst, zal dit leiden tot onnodig hoge kosten en een ongelijkmatig verwarmd gebouw. Een warmteverliesberekening wordt ook wel transmissieberekening genoemd en bestaat uit vier verschillende onderdelen. Deze onderdelen staan allemaal voor een bepaald deel van het warmteverlies in een gebouw.

Opwarmtoeslag

De opwarmtoeslag is een extra hoeveelheid vermogen die nodig is om een kamer binnen een bepaalde tijd van een relatief lage temperatuur naar de gewilde temperatuur te verwarmen. Deze opwarmtoeslag is voornamelijk van belang wanneer de temperatuur in een gebouw in de nacht omlaag gaat en in de ochtend weer snel omhoog moet.

Transmissieverlies

Transmissieverlies is het verschijnsel dat er warmteverlies optreedt door temperatuurverschil aan beide kanten van een oppervlakte. Dit kan bijvoorbeeld een binnenmuur of dakconstructie betreffen waardoor warmte verloren gaat. De ruimte met een hogere temperatuur zal warmte verliezen aan de ruimte met een relatief lagere temperatuur. Het warmteverlies door transmissie neemt toe naarmate het oppervlakte en het temperatuurverschil tussen ruimtes groter wordt.

Infiltratieverlies

Een ander deel van het warmteverlies dat wordt berekend in de warmteverliesberekening wordt veroorzaakt door infiltratieverlies. Dit infiltratieverlies wordt veroorzaakt door ongecontroleerde luchtstromen die via kleine openingen het gebouw binnendringen. Bouwen met een lage luchtdichtheidsfactor kan infiltratieverlies verminderen.

Ventilatieverlies

Tenslotte is er het ventilatieverlies dat logischerwijs wordt veroorzaakt door ventilatie van het gebouw. Ieder gebouw moet aan bepaalde eisen met betrekking tot ventilatie voldoen en deze ventilatie zorgt voor warmteverlies. Door een wtw unit in een huis te plaatsen kan het ventilatieverlies worden ingeperkt.

Warmteverliesberekening laten maken

DR Engineering is een specialist in het maken van warmteverliesberekeningen. Dit is een onafhankelijk ontwerpbureau gevestigd in Amersfoort. DR Engineering maakt gebruik van software van Vabi Element om de berekeningen te maken. De warmteverliesberekening van DR Engineering is scherp geprijsd en voldoet aan de ISSO 51 standaard.
Klik hier om naar de website van DR Engineering te gaan.

Warmteverliesberekening laten maken

Warmteverlies van een woning