Wetgeving ten aanzien van levensbeëindiging

Anders dan dikwijls gedacht wordt, is het in Nederland mogelijk om te kiezen voor levensbeëindiging als je ongeneeslijk ziek bent en in de allerlaatste fase van uw leven. Logischerwijs is dit weliswaar aan strikte regels gebonden die moeten worden nageleefd door geneeskundige.

De regels ten aanzien van euthanasie

In beginsel behoort de wens tot euthanasie vanuit de zieke komen en niet door verschillende betrokkene. Een patiënt kan het verlangen kenbaar maken door middel van het opstellen van een wilsverklaring, een verklaring kan in verschillende fase van het leven worden ontwikkeld. In de verklaring wordt vermeld onder welke situaties de patiënt wenst dat er levensbeëindiging plaats vindt.

Een wilsverklaring om euthanasie toe te passen

Het feit dat er geen enkele kans is tot genezing behoort mede door een andere arts ondersteund te worden. Een verklaring alleen is niet toereikend, de arts dient er ook van overtuigd te zijn dat de wens tot levensbeëindiging gewenst is alsook dat de cliënt op de hoogte is van de resultaten van uitoefening van de begeerte. Verder mag er geen sprake meer zijn van kans op herstel, is de kans er wel, dan kan er geen levensbeëindiging plaats vinden.

De geraadpleegde dokter moet ook een verklaring opmaken dat de kans op herstel nihil is, om te voldoen aan de zorgvuldigheideisen die levensbeëindiging met zich meebrengen. Wanneer een arts heeft bijgedragen aan euthanasie moet de arts dat melden bij de gemeentelijke lijkaanschouwer, waardoor de oorzaak van de dood al bij voorbaat bekend is.

Euthanasie is altijd goed voorbereid met Meride

Kortom, de naleving van de wens tot zelfdoding wordt niet zomaar verricht. Indien u belangstelling hebt kan u bij Meride Uitvaartverzorging een vrijblijvende voorbespreking houden voor het organiseren van de begrafenis.

Kijk op de webpagina van Meride Uitvaartverzorging voor meer kennisgeving over euthanasie.